Oracle Database 11g R2 Kurulumu için Enterprise Linux Üzerinde Yapılması Gerekenler

Bir önceki makalemizde Oracle Enterprise Linux’un kurulumunu öğrenmiştik. Oracle neyazıkki Linux üzerinde next next diyerek kurulmuyor. Linux üzerinde set edilmesi gereken bir takım parametreler vardır. Bu makalemizle Oracle Enterprise Linux kurduğumuz sunucumuzu Oracle Database 11gR2 kurulumuna hazırlayacağız. Bunun için yapmamız gerekenleri adım adım numaralandırarak sizlere anlatacağım. Aşağıdaki tüm işlem adımları aksi belirtilmedikçe “root” kullanıcısı ile yapılacaktır.
1- Hosts dosyası aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.

$vi /etc/hosts

 <IP-address> <fully-qualified-machine-name> <machine-name>
192.168.0.2          ora11gr2.localdomain          ora11gr2

2- Kernel parametreleri sysctl.conf dosyasında aşağıdaki gibi set edilmelidir. Bu değerler Oracle’ın önerdiği değerlerdir. Sunucunuza göre bazı değerleri değiştirebilirsiniz.

$vi /etc/sysctl.conf

fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 4194304
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048586

Değişikliklerin uygulanması için sunucu restart edilmelidir. Ya da aşağıdaki komutla restart edilmeden değişikliklerin uygulanmasını sağlayabilirsiniz.

$/sbin/sysctl –p

– kernel.shmmax fiziksel memory nin yarısı kadar olmalıdır.
– kernel.shmall tüm memory nin page size ı kadar olmalıdır.

3- Oracle veritabanının üzerinde çalışacağı işletim sistemi oracle kullanıcısı için limit değerleri limits.conf dosyasında aşağıdaki gibi set edilmelidir.

$vi /etc/security/limits.conf

oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536

4- /etc/pam.d/login dosyasına aşağıdaki satır eklenir.

$vi /etc/pam.d/login

session required pam_limits.so

5- Oracle Enterprise Linux 5 kurulumu makalesinde belirttiğimiz gibi SELINUX disable olmalıdır.

$vi /etc/selinux/config
SELINUX=disabled

6- Oracle ın ihtiyaç duyduğu rpm ler yüklü olmalıdır. Aşağıdaki komutla rpm kontrolü yapılır.

$rpm -q binutils compat-db compat-libstdc++-33 libgcc glibc glibc-devel glibc-headers gcc gcc-c++ libgcc libstdc++ cpp make libaio ksh elfutils-libelf make sysstat libaio libaio-devel setarch libXp –qf “%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE} (%{ARCH})\n”|sort

Yüklü olmayan rpm için cd/dvd/iso içinden ilgili rpm aşağıdaki komutla yüklenir.

$cd /media/cdrom/Server
$rpm -ivh binutils-2.*

7- Oracle veritabanının işletim sisteminde çalışacağı kullanıcı ve gruplar oluşturulur.

– İşletim sistemi grupları oluşturulur
$ /usr/sbin/groupadd -g 501 oinstall
$ /usr/sbin/groupadd -g 500 dba
– Oracle software in kurulacağı dizin oluşturulur. Bu dizini değiştirebilirsiniz. Ben Oracle ın varsayılan dizinini oluşturuyorum.
$ mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
– Oracle Kullanıcısı yukarıdaki home dizini kullanacak şekilde oluşturulur.
$ /usr/sbin/useradd -m -u 501 -g oinstall -G dba -d /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 oracle
– Oracle kullanıcısı yukarıda oluşturulan home dizinin ownerı set edilir.
$ chown -R oracle:oinstall /u01
– Bu dizin için haklar verilir.
$ chmod -R 775 /u01
– Oracle kullanıcısının şifresi belirlenir.
$ passwd oracle

8- Oracle kullanıcısı ile login olunur ve .bash_profile aşağıdaki gibi düzenlenir.

$vi .bash_profile
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=11gr2.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=DB11GR2; export ORACLE_SID
ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM
PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH

if [ $USER = “oracle” ]; then
if [ $SHELL = “/bin/ksh” ]; then
ulimit –p 16384
ulimit –n 65536
else
ulimit –u 16384 –n 65536
fi
fi

bash_profile yukarıdaki gibi düzenlendikten sonra kaydedilir. Ve aşağıdaki gibi çalıştırılarak ortam değişkenleri set edilir.
$. .bash_profile
Oracle Enterprise Linux 5 sunucumuz Oracle Veritabanı kurulumuna hazırdır. Bir sonraki makalede Oracle Database 11g R2 kurulumunu adım adım sizlere anlatacağım.

Talip Hakan ÖZTÜRK

Oracle Database 11g R2 Kurulumu için Enterprise Linux Üzerinde Yapılması Gerekenler” üzerine 39 yorum

 1. büşra

  iyi günler hocam, makalenizi okuyup adım adım yapmaya çalışıyorum fakat burada belirtmiş olduğunuz işlemleri nerede yapmalıyım kullanıcı girişini açıklayabilir misiniz?

  1. Merhaba Büşra. 8. adıma kadar olan bütün konfigürasyonları root kullanıcısı ile yapacaksın. Linux işletim sistemine root ile login olduktan sonra terminal ekranında yapabilirsin. Veya putty ile linuxa root ile bağlanarak da yapabilirsin.

 2. Umut Özgür ÇETİN

  merhaba,
  söylediklerinizi harfiyen uyguladım. sıra kurmaya geldiğinde
  root yetkisi ile yaparken
  The user is root. Oracle Universal Installer cannot continue installation if the user is root.
  hatası veriyor
  chown komutu ile alt dizinleri ile birlikte setup dosyalarının bulunduğu dizine oracle kullanıcısını atadım. bütün yetkiler veriyorum
  su oracle komutu ile login oluyorum
  bu kezde /install/.oui permision denied hatası veriyor.

 3. Umut Özgür ÇETİN

  talipozturk :
  Kurulumu “oracle” kullanıcısı ile yapmalısınız. Yazının başında da belirtmiştim “Aksi belirtilmedikçe aşağıdaki işlemleri oluşturduğumuz oracle kullanıcısı ile yapacağız.”

  “root” iken kurulum dosyalarının bulunduğu klasöre “oracle” kullanıcısını ekliyorum
  oracle kullanıcısı ile login oluyorum
  bu kezde /install/.oui permision denied hatası veriyor.

  1. Kurulum dosyalarının bulunduğu dizinin ownerını oracle kullanıcısı yapın
   Örnek:
   chown -R oracle:dba /install/

   Sonra bu dizin için yetki verin
   Örnek:
   chmod -R 775 /install

   Yetki eksikliğinden dolayı “permision denied” hatası alıyorsunuz.

 4. Umut Özgür ÇETİN

  Umut Özgür ÇETİN :

  talipozturk :
  Kurulumu “oracle” kullanıcısı ile yapmalısınız. Yazının başında da belirtmiştim “Aksi belirtilmedikçe aşağıdaki işlemleri oluşturduğumuz oracle kullanıcısı ile yapacağız.”

  “root” iken kurulum dosyalarının bulunduğu klasöre “oracle” kullanıcısını ekliyorum
  oracle kullanıcısı ile login oluyorum
  bu kezde /install/.oui permision denied hatası veriyor.

  bu sorunu kurulum klasörünü /u01 klasörüne taşıyarak hallettim
  daha sonra DISPLAY hatası verdi onuda düzelttim diye düşünüyorum
  fakat şimdi
  kurmaya başladığımda böyle kalıyor………..
  bash-4.1$ ./runInstaller
  Starting Oracle Universal Installer…

  Checking Temp space: must be greater than 120 MB. Actual 23612 MB Passed
  Checking swap space: must be greater than 150 MB. Actual 6015 MB Passed
  Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors
  >>> Could not execute auto check for display colors using command /usr/bin/xdpyinfo. Check if the DISPLAY variable is set. Failed <<<<

  Some requirement checks failed. You must fulfill these requirements before

  continuing with the installation,at which time they will be rechecked.

  Continue? (y/n) [n] y

  Rechecking installer requirements….
  Preparing to launch Oracle Universal Installer from /tmp/OraInstall2011-12-09_01-26-13PM. Please wait …bash-4.1$ No protocol specified
  Exception in thread "main" java.lang.InternalError: Can't connect to X11 window server using ':0.0' as the value of the DISPLAY variable.
  at sun.awt.X11GraphicsEnvironment.initDisplay(Native Method)
  at sun.awt.X11GraphicsEnvironment.access$000(X11GraphicsEnvironment.java:53)
  at sun.awt.X11GraphicsEnvironment$1.run(X11GraphicsEnvironment.java:142)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at sun.awt.X11GraphicsEnvironment.(X11GraphicsEnvironment.java:131)
  at java.lang.Class.forName0(Native Method)
  at java.lang.Class.forName(Class.java:164)
  at java.awt.GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment(GraphicsEnvironment.java:68)
  at java.awt.Window.init(Window.java:270)
  at java.awt.Window.(Window.java:318)
  at java.awt.Frame.(Frame.java:419)
  at oracle.ewt.popup.PopupFrame.(Unknown Source)
  at oracle.ewt.lwAWT.BufferedFrame.(Unknown Source)
  at oracle.sysman.oio.oioc.OiocOneClickInstaller.(OiocOneClickInstaller.java:328)
  at oracle.sysman.oio.oioc.OiocOneClickInstaller.(OiocOneClickInstaller.java:168)

  1. VMware üzerinde mi kurulum yapıyorsunuz? VMware e login olduktan sonra DISPLAY set etmenize gerek yok. Ama uzak kurulum yapıyorsanız DISPLAY set etmelisiniz.

 5. Umut Özgür ÇETİN

  uzun uğraşlar sonucu bu sorunu da aşıp kurulum ekranına sonunda ulaştım
  aşağıdaki komutlarını uygulayınca install ekranı ile karşı karşıyayım;

  # su – oracle
  $ export DISPLAY=127.0.0.1:0.0
  $ xhost +

  veya —
  # su – oracle
  “export DISPLAY=:0”
  $ xhost +

  umarım işinize yarar

 6. Aldığım imajlarda bu ayarlar önceden yapıldığı için kurulum öncesi yapılması gerekenleri bilmiyordum aydınlattığınız için teşekkür ederim.

 7. İyi günler hocam benim sormak istedigim soru Ben Oracle 11g R2 ‘mi Red Hat enterprise Linux 6 ‘ya kurmak istiyorum bunun kurulum aşamasında Oracle Enterprise Linux ‘den farklı bir kurulum aşaması olacak mı?
  Bildigim kadarıyla her Linux sürümünün farklı kernel parametreleri oluyo ben Red Hat enterprise Linux 6’nin kernel parametrelerini nasıl bulabilirim.Teşekürler

 8. özkan demirhan

  hocam terminali açıp kodlamaları girdiğimde izin verilmedi yazıyor bunun nedeni nedir acaba şimdiden teşekkürler.

 9. Yaşar

  oracle manager console nasıl açabilirim galiba host ayarlarında bi yanlışlık yaptım. dediğiniz gibi yaptım bütün ayarları peki oracle manager console adresi ne olmalı.

  1. işletim sistemi üzerinde aşağıdaki komutla başlatabilirsin.

   # emctl start dbconsole

   Veya aşağıdaki gibi db console durumunu görüntüleyebilirsin. Bağlanman gereken adresi verecektir.

   # emctl status dbconsole

 10. Yaşar

  evet bunları denemiştim ama birkaç tane hata vermişti. kaldırdım şimdi tekrar yüklüyorum, tekrar aynı hatalarla karşılaşırsam yardımınıza tekrar ihtiyacım olacak. cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim.

 11. armağan özdemir

  vmware de kurduğum oel 5 de grid kurulumu bir türlü yapamadım .putty falan da kullanmıyorum lütfen hocam yardımcı olun bana çıldırcam artık. aşağıdaki son satirda kalıyor ve devam etmiyor.

  [oracle@dbarmagan /]$ cd /u01/app/oracle/product/11.2.0/grid
  [oracle@dbarmagan grid]$ ./runInstaller
  Starting Oracle Universal Installer…

  Checking Temp space: must be greater than 80 MB. Actual 54094 MB Passed
  Checking swap space: must be greater than 150 MB. Actual 5023 MB Passed
  Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors
  >>> Could not execute auto check for display colors using command /usr/bin/xdpyinfo. Check if the DISPLAY variable is set. Failed <<<>> Ignoring required pre-requisite failures. Continuing…
  Preparing to launch Oracle Universal Installer from /tmp/OraInstall2012-07-20_08-09-34PM. Please wait …[oracle@dbarmagan grid]$ Xlib: connection to “:0.0” refused by server
  Xlib: No protocol specified

  Exception in thread “main” java.lang.NoClassDefFoundError
  at java.lang.Class.forName0(Native Method)
  at java.lang.Class.forName(Class.java:164)
  at java.awt.Toolkit$2.run(Toolkit.java:821)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit(Toolkit.java:804)
  at com.jgoodies.looks.LookUtils.isLowResolution(Unknown Source)
  at com.jgoodies.looks.LookUtils.(Unknown Source)
  at com.jgoodies.looks.plastic.PlasticLookAndFeel.(PlasticLookAndFeel.java:122)
  at java.lang.Class.forName0(Native Method)
  at java.lang.Class.forName(Class.java:242)
  at javax.swing.SwingUtilities.loadSystemClass(SwingUtilities.java:1783)
  at javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(UIManager.java:480)
  at oracle.install.commons.util.Application.startup(Application.java:758)
  at oracle.install.commons.flow.FlowApplication.startup(FlowApplication.java:164)
  at oracle.install.commons.flow.FlowApplication.startup(FlowApplication.java:181)
  at oracle.install.commons.base.driver.common.Installer.startup(Installer.java:265)
  at oracle.install.ivw.crs.driver.CRSInstaller.startup(CRSInstaller.java:96)
  at oracle.install.ivw.crs.driver.CRSInstaller.main(CRSInstaller.java:103)

  1. Merhaba Armağan.
   Direk sunucuya logibn olarak mı çalıştırıyorsun? Yoksa putty üzerinden mi? Putty üzerinden ise XManager veya Xming tarzı program kullanmalısın. Veya vncserver programını kullanarak da kurulum yapabilirsin. DISPLAY set ettin mi? root user ile xhost+ yaptın mı?

 12. Yeter

  Mrb hocam ,rpm kontrolü için yazdığımız

  $rpm -q binutils compat-db compat-libstdc++-33 libgcc glibc glibc-devel glibc-headers gcc gcc-c++ libgcc libstdc++ cpp make libaio ksh elfutils-libelf make sysstat libaio libaio-devel setarch libXp –qf “%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE} (%{ARCH})\n”|sort

  komutu ‘(‘ hatası veriyor. Ayrıca -qf paketi için de “no such option : -f ” hatası veriyor.Ne yapabiliriz?

  1. Aşağıdaki gibi yazarak deneyebilir misin?

   rpm -q binutils compat-db compat-libstdc++-33 libgcc glibc glibc-devel glibc-headers gcc gcc-c++ libgcc libstdc++ cpp make libaio ksh elfutils-libelf make sysstat libaio libaio-devel setarch libXp

 13. Basri

  merhabalar ; dedikleriniz doğrultusunda $vi .bash_profile actım gosterdiklerinizi yazdım :wq cıktım.. yalnız su $. .bash_profile komutu kabul etmiyo aralarında bir boşluk olan iki nokta var yanlış gormuyosam.. permision dennied .. yazıyo komutu girince … başka birşeyler kurcaladım durumu duzeltmek için (ls -al .bash_profile)bu sefer .bash_profile bos gozuktu.. tekrar yazdım icerigini son olarak E212:cant open file for writting …iyice karıstırmadan yazmak istedim .. tesekkurler

  1. Merhaba,
   Anladığım kadarıyla .bash_profile dosyasının bulunduğu dizin üzerinde hakkınız yok. root user ile bu dizinin sahibini oracle kullanıcısı yapın ve dizine çalıştırma (+x) yetkisi verin. Düzelecektir.

 14. Hasan

  Talip Hocam if[$USER=”oracle”]; then
  syntax error near unexpected token ‘then’ hatası almaktayım. tüm satırlar kitabınızdaki gibi neden bu şekilde bir hata alıyorum.

 15. Ceren

  hocam çalıştıgım makineye putty ile baglanıyorum, kontrol ettıgım zaman rpm filelarının kurulu olmadıgını goruyorum. cddriver olmadan rpm file larını ınstall etmem munkunmudur?

 16. aydın yener

  hocam vi /etc/hosts dosyasını duzenlerken hangi komutla örnegin 168.58.5.1 ip adresini giriyoruz..kaydedıp cıkıyoruz. yani terminalde yeni karakterler nasıl ekleniyor

 17. orhan

  hocam oracle kurulumu için neden ayrı bir oracle user ve ayrı bir grup oluşturmamız gerekiyor.var olan user ile kurulum yapsak ne fark edecek.

  1. Var olan bir user ile de yapabilirsin. Amaç oracle ile alakalı yönetimsel işleri, configleri v.s. ayırmak. Böylece daha rahat izleme, yönetim yapabilirsin.

 18. Mirac

  Merhaba limits.conf dosyasını dediğiniz gibi set etmeme rağmen bash_profile dosyasını çalıştırdığımda cannot modify limit:Operation not permitted ve syntax error near unexpected token else şeklinde hata alıyorum. Yazdıklarımı kontrol ettiğimde bir farklılık göremedim. İnternette ulimit e yönelik yaptığım araştırmaların genelinde de önceki adımlarda yapmış olduğumuz limits.conf dosyasını editlemek gözüküyor. sorunu çözemedim. Yardımcı olursanız sevinirim.

  İyi Çalışmalar

 19. özlem

  su – oracle komutu yazdıktan sonra profil “bash-4.1$” şeklinde açılmaktadır, çözüm öneriniz olabilir mi?

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s