INSERT Cümlesi Kilit bekler mi?

Merhaba Arkadaşlar,

INSERT cümlesi kilit bekler mi? Evet bir durumda bekler. Eğer işlem yapılan tabloda PK, Unique constraint varsa bekleyebilir.

Aşağıdaki örnekle basitçe test edebiliriz.

CREATE TABLE T1 (
C1 NUMBER(10),
C2 NUMBER(10),
PRIMARY KEY (C1));

INSERT INTO T1 SELECT ROWNUM, ROWNUM*10 FROM DUAL CONNECT BY LEVEL<=1000000;

COMMIT;

session 1:

UPDATE T1
SET C1=-C1
WHERE C1<=100;

Bu esnada henüz commit yapılmadan 2. session insert yaparsa, 2. session 1. session ‘ı bekler.

session 2:

INSERT INTO T1 VALUES (-10,10);

Session 2 kilit bekler.

ilk session 100 den küçük değerleri – yaparak update ediyor. Bende INSERT cümlesinde pk alanına -10 insert ediyorum. -10 için update cümlesi kilit attığı için ve benim insertim pkdan dolayı -10 ‘un varlığını kontrol ettiği için bekleyecektir.

PK veya Unique constraint olmasa INSERT beklemeyecekti.

12c ASM Veritabanından ASM Olmayan Veritabanına RMAN Restore Yavaşlık Sorunu

12.1 ASM kullananan bir veritabanından aldığımız RMAN yedeği, MOUNT modunda ASM olmayan bir veritabanına geri dönmek istediğimizde uzun bir süre beklediğini gördüm.

RMAN-03090: Starting restore at 2015-11-09 15:01:53
RMAN-08030: allocated channel: ORA_AUX_DISK_1
RMAN-08500: channel ORA_AUX_DISK_1: SID=1 device type=DISK

RMAN-08021: channel ORA_AUX_DISK_1: restoring control file
RMAN-08180: channel ORA_AUX_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01
RMAN-08505: output file name=/oradata/C12102/controlfile/control01.ctl

RMAN-03091: Finished restore at 2015-11-09 15:01:55

Control file başarılı restore edildikten sonra veritabanı restore işleminin başlaması 20-30 dk. civarında bekliyor.

RMAN-03090: Starting restore at 2015-11-09 15:21:59
RMAN-12016: using channel ORA_AUX_DISK_1
RMAN-12016: using channel ORA_AUX_DISK_2
RMAN-12016: using channel ORA_AUX_DISK_3
RMAN-12016: using channel ORA_AUX_DISK_4

Bu esnada alert log dosyasına aşağıdaki mesaj ara ara devamlı basıldığını gözlemledim.

WARNING: failed to start ASMB (ASM instance not found)

Errors in file /opt/oracle/diag/rdbms/c12102/C12102/trace/C12102_asmb_24847.trc:
ORA-15077: could not locate ASM instance serving a required diskgroup
ORA-29701: unable to connect to Cluster Synchronization Service
WARNING: ASMB exiting with error

Bu sorunun sebebi 19503821 numaralı BUG ‘dır ve çözümü için 19503821 numaralı patchin yüklenmesi gerekmektedir.

Flashback Veritabanı ile OPEN RESETLOGS İşlemi Nasıl Geri Alınır?

Merhaba,

“ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS” komutu çalıştırıldıktan sonra Flashback Database ile veritabanımızı “OPEN RESETLOGS” öncesine geri sarabiliriz. Yanlışlıkla çalıştırılan bu komutun bir geri dönüşü var. Elbette bu komutu çalıştırmadan önce mutlaka flashback database özelliğini aktif etmiş olmanız gerekmektedir. Yoksa geçmiş olsun : ) Geri dönebilmek için “FLASHBACK DATABASE TO BEFORE RESETLOGS”  cümlesini kullanacağız.

“OPEN RESETLOGS ” işlemini geri almak için:

1. Veritabanına SQL*Plus ile bağlanalım ve flashback window’unun son OPEN RESETLOGS işlem zamanından önce olup olmadığını doğrulayalım. Bunun için aşağıdaki sorguları çalıştıralım.

SELECT RESETLOGS_CHANGE#
FROM V$DATABASE;

SELECT OLDEST_FLASHBACK_SCN
FROM V$FLASHBACK_DATABASE_LOG;

Eğer ilk sorgudaki RESETLOGS_CHANGE# kolonunun değeri, ikinici sorgudaki OLDEST_FLASHBACK_SCN kolununun değerinden büyük ise ozaman OPEN RESETLOGS  işlemini geri almak için Flashback Database özelliğini kullanabiliriz demektir. Aşağıdaki gibi devam edelim.

2. Veritabanını kapatalım

SHUTDOWN IMMEDIATE;

3. Mount moduna alalım

STARTUP MOUNT;

4. Flashback window’u tekrar kontrol edelim. Resetlogs SCN numarası bu zaman dilimi içindeyse sorun yok devam edebiliriz.

RMAN’e bağlanalım.
rman target /

5. Aşağıdaki komutla OPEN RESETLOGS öncesine veritabanımızı geri saralım.

FLASHBACK DATABASE TO BEFORE RESETLOGS;

FLASHBACK DATABASE özelliğini yukarıdaki komuttan farklı bir şekilde (until SCN, until TIME kullanarak) çalıştırırsak dahi ve target SCN numarası flashback veritabanı window’undan önce ise hata alırız ve geri sarma işlemini gerçekleştiremeyiz. komut başarılı tamamlandığında OPEN RESETLOGS işlemi öncesindeki son SCN ‘e geri dönmüşüzdür.

6. Veritabanımızı SQL*Plus ‘a bağlanığ read-only olarak açalım ve birtakım kontrol sorgularımızı çalıştıralım.

ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;

7. Herşey yolunda ve istediğimiz gibi ise veritabanını kapatıp, mount moduna alalım. Aşağıdaki gibi OPEN RESETLOGS ile read-write olarak açabiliriz.

ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

ORA-28043: invalid bind credentials for DB-OID connection

Merhaba Arkadaşlar,

Bu yazımda ORA-28043 hatasının çözümünde uygulanması gereken adımlardan bahsedeceğim.

Şirketimizde veritabanlarımız Oracle Internet Directory ile entegre çalışmaktadır. Örnek olarak dc=tholdap,dc=local domaini altında OID ile çalıştığını varsayalım. Bazı veritabanı OID kullanıcılarım veritabanına erişirken ORA-28043 hatası ile karşılaştıklarını ve login olamadıklarını ilettiler.
Bu durumda hatanın çözümü için yapmamız gereken ilk iş, aşağıdaki gibi bir trace başlatmaktır.

sqlplus / as sysdba

SQL> alter system set events ‘28033 trace name context forever, level 9’;

Yukarıdaki gibi SYS user ile trace başlattıktan sonra kullanıcımızdan veritabanına tekrar login olmasını ve hata almasını isteyelim. Kullanıcımız hata aldıktan sonra $ORACLE_BASE/diag/rdbms/$SID/$SID/trace dizini altında oluşan trace dosyamızı vi ile açalım.

vi /u01/app/oracle/diag/rdbms/testdb/TESTDB/trace/TESTDB_ora_9951.trc

ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
System name: SunOS
Node name: dbtest
Release: 5.10
Version: Generic_150400-09
Machine: sun4v
Instance name: TESTDB
Redo thread mounted by this instance: 1
Oracle process number: 2610
Unix process pid: 9951, image: oracle@dbtest

*** ACTION NAME:() 2016-02-24 09:04:40.463
*** MODULE NAME:(Toad.exe) 2016-02-24 09:04:40.463
*** SERVICE NAME:(TESTDB) 2016-02-24 09:04:40.463
*** SESSION ID:(1212.44043) 2016-02-24 09:04:40.463
kzld_discover received ldaptype: OID
kzld found pwd in wallet
KZLD_ERR: Failed to bind to LDAP server. Err=49
KZLD_ERR: 49
KZLD is doing LDAP unbind
KZLD_ERR: found err from kzldini.
~
~

Trace dosyamızdan gördüğümüz üzere hata LDAP server binding işleminde ki bir problemden kaynaklanıyor.

kzld_discover received ldaptype: OID
kzld found pwd in wallet
KZLD_ERR: Failed to bind to LDAP server. Err=49
KZLD_ERR: 49
KZLD is doing LDAP unbind
KZLD_ERR: found err from kzldini.

O halde veritabanı wallet da bulunan kullanıcı adı ve şifremizle ldap sunucusuna bağlanmaya çalışalım.

Peki bu iş nasıl olacak? Wallet da bulunan kullanıcı adı ve şifremizi nasıl öğrenebiliriz? Aşağıdaki gibi mkstore ile bu bilgileri elde edebiliriz.

$ mkstore -wrl $ORACLE_BASE/admin/TESTDB/wallet -viewEntry ORACLE.SECURITY.DN
Oracle Secret Store Tool : Version 11.2.0.3.0 – Production
Copyright (c) 2004, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Enter wallet password: abcd678xx_

ORACLE.SECURITY.DN = cn=TESTDB,cn=OracleContext,dc=tholdap,dc=local
$ mkstore -wrl $ORACLE_BASE/admin/TESTDB/wallet -viewEntry ORACLE.SECURITY.PASSWORD
Oracle Secret Store Tool : Version 11.2.0.3.0 – Production
Copyright (c) 2004, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Enter wallet password: abcd678xx_

ORACLE.SECURITY.PASSWORD = +HKRbmQ7

mkstore, veritabanımızı OID ”ye register ederken belirlediğimiz wallet şifresini soracaktır. Şifremizi yukarıdaki gibi girdiğimizde kullanıcı adı ve şifremizi elde edebileceğiz.

Son durumda kullanıcı adı ve şifremiz aşağıdaki gibidir.

ORACLE.SECURITY.PASSWORD = +HKRbmQ7
ORACLE.SECURITY.DN = cn=TESTDB,cn=OracleContext,dc=tholdap,dc=local

Şimdi yukarıdaki bilgilerle LDAP sunucumuza bağlantı yapmaya çalışalım.

$ORACLE_HOME/network/admin dizininde bulunan ldap.ora dosyasından port numarasını öğrenelim.

$ cat /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/network/admin/ldap.ora
# ldap.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/network/admin/ldap.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

DIRECTORY_SERVERS= (idmoid.vodafone.local:1389:1636)

DEFAULT_ADMIN_CONTEXT = “dc=tholdap,dc=local”

DIRECTORY_SERVER_TYPE = OID

ldapbind komutu ile aşağıdaki gibi LDAP sunucusu bağlantı testi yapalım.

$ ldapbind -h idmoid.vodafone.local -p 1389 -D cn=TESTDB,cn=OracleContext,dc=tholdap,dc=local -w kSlIt+n2
ldap_bind: Invalid credentials

Gördüğümüz gibi problemin sebebi geçersiz login bilgilerinden kaynaklanıyor. Wallet da bulunan bilgilerle OID tarafı örtüşmüyor. Peki bu problemi nasıl çözebiliriz? Çözüm için iki yol var:
1- OID tarafında cn=TESTDB,cn=OracleContext,dc=tholdap,dc=local CN şifresi, ORACLE.SECURITY.PASSWORD ile elde ettiğimiz şifre ile güncellenir.

2- DBCA ile veritabanımızı aşağıdaki gibi yeniden register edebiliriz.

dbca -silent -configureDatabase -sourceDB TESTDB -unregisterWithDirService true -dirServiceUserName cn=dirManager -dirServicePassword OracleTHO11 walletPassword abcd678xx_

dbca -silent -configureDatabase -sourceDB TESTDB -registerWithDirService true -dirServiceUserName cn=dirManager -dirServicePassword OracleTHO11 walletPassword abcd678xx_

Yeniden register işlemi yaptıktan sonra ldapbind ile LDAP sunucumuza bağlantı testi yaptığımızda aşağıdaki gibi başarılı olduğunu görürüz.

$ ldapbind -h idmoid.vodafone.local -p 1389 -D cn=TESTDB,cn=OracleContext,dc=tholdap,dc=local -w +HKRbmQ7
bind successful

Artık kullanıcılarımız başarılı bir şekilde OID ile login olabileceklerdir.

Önemli bir noktayıda burada not etmek istiyorum. CN (Directory Service username) adında boşluklar varsa DBCA hata veriyor. Boşlukların yerine aşağıdaki gibi \20 yazarak bu problemi de çözebiliriz.

örneğin; Directory Service kullanıcı adımız “directory manager” olsun. Bu durumda DBCA da aşağıdaki gibi yazmamız gerekir.

dbca -silent -configureDatabase -sourceDB TESTDB -unregisterWithDirService true -dirServiceUserName cn=directory\20manager -dirServicePassword OracleTHO11 walletPassword abcd678xx_

Aksi durumda aşağıdaki hatayı alırız.

dbca -silent -configureDatabase -sourceDB TESTDB -unregisterWithDirService true -dirServiceUserName cn=directory manager -dirServicePassword OracleTHO11 walletPassword abcd678xx_
manager is an invalid command line argument.

Yukarıdaki gibi ldapbind ile bağlantı testimiz başarılı olmasına rağmen hala aynı hatayı alıyorsak, bu  Oracle IDM şifremizle alakalı bir durumdur. Bu durumda IDM şifremizi resetlememiz çözüm sağlayacaktır.

SQL Server Veritabanının Oracle Veritabanına SQL Developer ile Taşınması (Migration)

Veritabanının taşınması (Migration), şema objeleri ve verinin üçüncü parti yani Oracle olmayan veritabanından (MySQL, Microsoft SQL Server, Sybase Adaptive Server, Microsoft Access, IBM DB2) Oracle veritabanına kopyalanması işlemidir.

MySQL, Microsoft SQL Server, Sybase Adaptive Server, Microsoft Access veya IBM DB2 veritabanlarından Oracle veritabanına taşıma işlemi SQL Developer ile aşağıdaki seçeneklerle kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

– Migration Wizard ile taşıma

– İstenilen tabloların Oracle veritabanına kopyalanması

Migration Wizard ile Taşıma İşlemi

Migration Wizard, üçüncü parti veritabanının Oracle’a taşınması için gereken adımları tek bir ekran üzerinden yönetilmesini sağlar. Bu adımlar aşağıdaki gibidir;

– Kaynak veritabanının (MySQL, Microsoft SQL Server, Sybase Adaptive Server, Microsoft Access, IBM DB2) capture edilmesi,

– Oracle veritabanı formatına dönüştürülmesi,

– DDL scriptinin çıkarılması,

– Dönüştürme işleminin gerçekleştirilmesi.

Kısaca taşıma işlemi hakkında bilgi sahibi olduktan sonra birlikte basit bir taşıma işlemi yapalım.

1-   TALIPTEST adında örnek bir SQL Server veritabanı oluşturdum.

2-   İlk olarak taşıma işlemi için repository oluşturmamız gerekiyor.

Migration repository, SQL Developer ‘ın taşıma işlemi için gerekli metadata verisini yönetmek için kullandığı şema objeleri topluluğudur. Migration repository için uygun bir Oracle veritabanında aşağıdaki gibi bir şema oluşturmamız ve bu şemayada aşağıdaki yetkileri vermemiz yeterlidir.

CREATE USER MIGRATIONS IDENTIFIED BY “migration”

DEFAULT TABLESPACE USERS

TEMPORARY TABLESPACE TEMP;

grant create session to migrations;

grant resource to migrations;

grant create view to migrations;

Çoklu şema taşımaları için yetkiler WITH ADMIN seçeneği ile aşağıdaki gibi verilmeli.

grant resource to migrations with admin option;

grant create role to migrations with admin option;

grant alter any trigger to migrations with admin option;

grant create user to migrations with admin option;

3- SQL Developer uygulamasını http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/index.html adresinden indirelim.

4- sqldeveloper-3.2.20.09.87.zip adı ile zipli olarak indirilen dosyayı extract edelim ve sqldeveloper.exe dosyasına çift tıklayalım.

5- Connections üzerine sağ tıklayıp “New Connections” menüsüne tıklayalım.

6-  Migration_Repository adından yeni bir bağlantı oluşturalım. Bu bağlantı veritabanına daha önce oluşturduğumuz MIGRATIONS kullanıcısı ile bağlanacaktır.

7- Migration Repository oluşturmak için Migration_Repository bağlantısına sağ tıklayıp, “Migration Repository” menüsü altındaki “Associate Migration Repository” menüsüne tıklayalım.

8- MIGRATIONS şeması altında gerekli şema objeleri oluşturulacak.

9- Üçüncü parti (MySQL, Microsoft SQL Server, Sybase Adaptive Server, Microsoft Access, IBM DB2) veritabanına SQL Developer ile bağlanabilmemiz için ilgili veritabanı için JTDS sürücüsüne ihtiyacımız var. SQL Server için gerekli olan jTDS sürücüsünü http://sourceforge.net/projects/jtds/files/jtds/1.2/jtds-1.2-dist.zip/download adresinden indirelim. İndirdiğimiz jtds-1.2-dist.zip isimli zipli dosyayı extract edelim.

10- “Tools” menüsünden “Preferences” menüsüne tıklayalım.

11- Sol taraftaki panelden “Third Party JDBC Drivers” seçeneğini seçelim ve sağ taraftan “Add Entry” butonuna tıklayalım.

12- İndirdiğimiz sürücü klasöründeki jar dosyasını seçelim.

13- “Tamam” butonuna tıklayalım.

14- Artık SQL Developer ile SQL Server veya Sybase bağlantısı yapabiliriz. SQL Server veritabanımıza aşağıdaki gibi bağlanalım.

 15- Ve son olarak taşıma yapacağımız veritabanı bağlantımızı oluşturalım.

16- Migration Wizard değişik şekillerde çalıştırılabilir. “Connections” altında bulunan üçüncü parti veritabanına sağ tıklayıp “Migrate to Oracle” menüsünü tıklayabileceğimiz gibi “Tools>Migration>Migrate…” menüsünü de tıklayabiliriz.

17- “Next” butonu ile devam edelim.

18- Migration repository veritabanı bağlantımızı seçelim.

19- Taşıma projemize bir isim verelim ve çıktı dosyaları için bir dizin seçelim.

20– Üçüncü parti veritabanı bağlantımızı seçelim. Bizim örneğimizde SQL Server veritabanı bağlantısını seçelim. Online ve Offline taşıma yapabiliriz.Online seçersek herşey Migration Wizard ekranı ile yapılır. Offline seçersek dönüştürme işlemi için gerekli DDL scriptler çıkarılır. Ve proje çıktı klasörümüze kaydedilir.

21- Taşınacak SQL Server veritabanımızı seçelim.

22- Dönüştürme seçeneklerini belirleyelim. Ve “Advanced Options” linkine tıklayarak “Microsoft SQL Server : Is quoted identifier on” seçeneğinin işaretli olduğundan emin olalım.

23- Hedef veritabanı (Oracle) bağlantısını seçelim.

24- Offline seçecek olursak, önceki adımda belirttiğim gibi taşıma işlemi için gerekli işlemlerin DDL scripti proje çıktı klasörüne kaydedilir.

25- Online veri taşıma için kaynak ve hedef veritabanı bağlantılarını seçelim.

26- “Finish” butonu ile taşıma işlemini başlatalım.

27- Taşıma ve dönüştürme işlemi başlayacaktır.

Artık SQL Server veritabanımız Oracle ‘da.

İstenilen tabloların Oracle veritabanına kopyalanması

Üçüncü parti veritabanındaki kopyalacanak tablonun üzerine sağ tıklayalım ve “Copy To Oracle” menüsüne tıklayalım.

Hedef  (Oracle) veritabanı bağlantısını seçelim. “Include Data” seçeneğini seçersek hem tablo yapısı hemde tablo verisi taşınır.

Oracle veritabanına tablo koyalama işlemi tamamlanmıştır.

Not: Bu yöntemle sadece table yapısı ve verisi taşınır. Tablo üzerindeki indeks, trigger v.s. taşınmaz.

Migration projelerinizde gönlünüz ferah bir şekilde kullanabilirsiniz 😉 Keyifli taşımalar diliyorum 🙂

Talip Hakan Öztürk