Veritabanımızı Standard Edition ‘dan Enterprise Edition ‘a Nasıl Taşırız?

Merhaba,

Oracle Veritabanı Standart Edition kullanıyorsak ve Enterprise Edition’a geçiş yapmak istiyorsak aşağıdaki adımlarla bu işlemi gerçekleştirmemiz mümkündür:

Standard Edition veritabanı yazılımı sürümü ile Enterprise Edition veritabanı yazılımı sürümünün aynı olduğundan emin olmamız gerekiyor.

Örneğin, Standard Edition veritabanı yazılımımızın sürümünün 12.1.0.2 olduğunu varsayarsak, 12.1.0.2 Enterprise Edition ‘a geçiş yapmamız gerekiyor.

  • Veritabanını kapatalım

Windows işletim sistemi kullanıyorsak, bütün Oracle servislerini durduralım.

  • Standard Edition veritabanı yazılımını kaldıralım.
  • Oracle Universal Installer kullanarak Enterprise Edition veritabanı yazılımını yükleyelim.
  • Enterprise Edition yükleme esnasında Standart Edition Oracle home dizini ile aynı dizini seçelim.
  • “Software Only” seçeneğini seçerek yüklemeye devam edelim.
  • Veritabanımızı yeni EE Oracle home üzerinden açalım.

Veritabanımızın Enterprise Edition’a geçişi tamamlanmıştır.

Aşağıdaki gibi doğrulayabiliriz:

SQL> select banner from v$version;

BANNER
——————————————————————————–
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 – 64bit Production
PL/SQL Release 12.1.0.2.0 – Production
CORE 12.1.0.2.0 Production
TNS for Linux: Version 12.1.0.2.0 – Production
NLSRTL Version 12.1.0.2.0 – Production

11g R2 ‘ye Yükseltme (Upgrade) Uyumluluk Matriksi

Veritabanımızı 11g R2 ‘ye yükseltme konusunda bu günlerde çok soru alıyorum.

Sorulardan birisi:

Hangi sürümden 11g R2 ‘ye direk yükseltme yapabiliriz?

11g R2 ‘ye  direk yükseltme yapabileceğiniz sürümler aşağıdaki gibidir;

Kaynak   Veritabanı Hedef   Veritabanı
9.2.0.8 veya daha üst sürüm 11.2.x
10.1.0.5 veya daha üst sürüm 11.2.x
10.2.0.2 veya  daha üst sürüm 11.2.x
11.1.0.6 veya daha üst sürüm 11.2.x

Bazı sürümlerden 11g R2 ‘ye direk yükseltme yapamazsınız. 11g R2 için ön yükseltmeler yapmanız gereken sürümler ise aşağıdaki gibidir.

Kaynak   Veritabanı Ön Yükseltme   Sürümü Hedef   Veritabanı
7.3.3 veya   daha alt sürüm 7.3.4 > 9.2.0.8 11.2.x
8.0.5 veya   daha alt sürüm 8.0.6 > 9.2.0.8 11.2.x
8.1.7 veya   daha alt sürüm 8.1.7.4 > 10.2.0.4 11.2.x
9.0.1.3 veya   daha alt sürüm 9.0.1.4 >10.2.0.4 11.2.x
9.2.0.7 veya   daha alt sürüm 9.2.0.8 11.2.x

11g R2 ‘ye upgrade konusunda aklınıza takılan soruları bekliyor olacağım.

Talip Hakan Öztürk

Oracle veritabanı yazılımına (rdbms) patch uygulama (OPatch) – Interim Patches

Opatch, veritabanı yazılımına (rdbms) patch uygulamak için kullanılan bir araçtır. Bu araç oracle home dizini altında buluna “Opatch” klasörü altındadır. Örneğin 10.2.0.5 veritabanımız için 8943287 id numaralı patch uygulamak isteyelim;

Patch uygulama:

1- Oracle Home dizini yedeği alınır.

$ tar -cf ora10g.tar ora10g

2- Patch dosyası p8943287_10205_Linux-x86-64.zip metalink üzerinden indirilir. Ve sunucu üzerine kopyalanır.

3- Zipli dosya unzip edilir.

$ unzip p8943287_10205_Linux-x86-64.zip

4- Açılan klsörün içine girilir ve patch aşağıdaki gibi uygulanır.

$ cd 8943287

$ ORACLE_HOME/OPatch/opatch apply

Uygulanan patchlerin listesini görme:

$ORACLE_HOME/OPatch/opatch lsinventory

Örnek çıktı:

$ORACLE_HOME/OPatch/opatch lsinventory

Invoking OPatch 10.2.0.4.9

Oracle Interim Patch Installer version 10.2.0.4.9

Copyright (c) 2009, Oracle Corporation. All rights reserved.

Oracle Home : /oracle/ora10g

Central Inventory : /oracle/oraInventory

from : /etc/oraInst.loc

OPatch version : 10.2.0.4.9

OUI version : 10.2.0.5.0

OUI location : /oracle/ora10g/oui

Log file location : /oracle/ora10g/cfgtoollogs/opatch/opatch2011-10-28_12-14-12PM.log

Patch history file: /oracle/ora10g/cfgtoollogs/opatch/opatch_history.txt

Lsinventory Output file location : /oracle/ora10g/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2011-10-28_12-14-12PM.txt

——————————————————————————–

Installed Top-level Products (3):

Oracle Database 10g 10.2.0.1.0

Oracle Database 10g Release 2 Patch Set 3 10.2.0.4.0

Oracle Database 10g Release 2 Patch Set 4 10.2.0.5.0

There are 3 products installed in this Oracle Home.

Interim patches (2) :

Patch 8943287 : applied on Fri Oct 21 20:39:46 EEST 2011

Unique Patch ID: 12722995

Created on 23 Aug 2010, 11:45:16 hrs PST8PDT

Bugs fixed:

8943287

——————————————————————————–

Uygulanan patchi geri alma:

Bazen uygulanan bir patchin sisteme etkisinden dolayı geri almamız gerekebilir. Bu durumda aşağıdaki gibi rollback işlemi yapılır.

$ORACLE_HOME/OPatch/opatch rollback -id 8943287

Talip Hakan ÖZTÜRK

11.1.0.6 Veritabanına 11.1.0.7 PSU (Patch Set Update) Uygulama

Çalışma öncesi yapılacaklar

1- Oracle Home dizini yedeği alınır.

$ tar -cf ora11g.tar ora11g

2- Veritabanımızın full yedeği alınır (Cold veya hot yedek)

3- Metalinkden 11.1.0.7 psu dosyası p6890831_111070_Linux-x86-64.zip indirilir.

PSU (patch set update) uygulama

1- Time zone kontrolü yapılması gerekiyor.  Aşağıdaki sorgunun sonucu 4 den farklı dönerse 1086400.1 nolu metalink dökümanı okunmalıdır.

SQL>SELECT version FROM v$timezone_file;

2- Veritabanı kapatılır

SQL>shutdown database

3- Servisler stop edilir

$ emctl stop dbconsole

$ lsnrctl stop

4- p6890831_111070_Linux-x86-64.zip dosyası unzip ile extract edilir. Komut satırından ./runInstaller çalıştırılarak OUI başlatılır.

$ unzip p6890831_111070_Linux-x86-64.zip

$ cd Disk1

$ ./runInstaller

Welcome ekranında “Next” ile devam ediyoruz.

5- Patch atacağımız Oracle home seçiyoruz ve  “Next” ile devam ediyoruz.

6- Email ve metalink şifre bilgimizi isteyen aşağıdaki ekranda kutucuktaki işareti kaldırıp devam ediyoruz. Buraya metalink için kullandığımız email adresimizi ve şifremizi girecek olursak, veritabanımızla ilgili güncellemelerden haberdar olabiliriz.

Kutucuktaki işareti kaldırıp devam ettiğimizde emin olup olmadığımız konusunda aşağıdaki gibi bir uyarı gelecektir. “Yes” diyerek devam edebiliriz.

7- Ön kontroller (Prerequisite Checks) yapılacaktır. Herşey başarılı olduğuna göre “Install” butonuyla rdbms patch yüklemesini başlatabiliriz.

8-Rdbms PSU kurulumu tamamlandıktan sonra PSU tarafından yeni oluşturulan klasörler için işletim sistemi üzerindeki oracle kullanıcımızın yetki kontrolü yapılmalıdır.

Sıra geldi veritabanımıza patch uygulamaya;

9- Yükseltme öncesi (Pre-upgrade) kontrollerin yapılması

SQL> STARTUP UPGRADE

SQL> SPOOL pre_upgrade_check.log

SQL> @?/rdbms/admin/utlu111i.sql

SQL> SPOOL OFF

pre_upgrade_check.log dosyası incelenmelidir. Veritabanımızın yükseltmeye hazır olup olmadığı konusunda fikir verecektir. Yeterli yere sahip olmayan tablespace var mı? Veritabanı komponentleri valid mi? V.s kontroller yapılmaktadır.

10- Veritabanı psu uygulama. Veritabanı upgrade modunda başlatılır ve catupgrd.sql scripti aşağıdaki gibi çalıştırılır.

$ lsnrctl start

$ sqlplus / as sysdba

SQL> STARTUP UPGRADE

SQL> SPOOL patch.log

SQL> @?/rdbms/admin/catupgrd.sql

SQL> SPOOL OFF

patch.log incelenmeli hata alınmışsa. gerekli düzenleme yapılıp catupgrd.sql tekrar çalıştırılmalıdır.

11- Veritabanı kapatılıp, normal açılır.

SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE

SQL> STARTUP

12- Yükseltme sonrası (Post-Upgrade) kontrollerin yapılması

SQL> SPOOL post_upgrade_check.log

SQL> @?/rdbms/admin/utlu111s.sql

SQL> SPOOL OFF

post_upgrade_check.log dosyası incelenmelidir.

13- Yükseltme sonrası veritabanında buluna objeler invalid olacaktır. Derlemek için aşağıdaki script çalıştırılır;

SQL> @?/rdbms/admin/utlrp.sql

14- Son olarak veritabanı komponentlerinin durumu kontrol edilir.

SQL> SELECT COMP_NAME, VERSION, STATUS FROM SYS.DBA_REGISTRY;

Talip Hakan ÖZTÜRK