Oracle OSWatcher Aracı

Oracle OSWatcher Aracı

OSWatcher aracı, top, iostat,vmstat, netstat gibi komutlar ile üretilen verilerin analiz edilip saklanılması için geliştirilmiş bir araçtır. İçinde barındırdığı OSWg aracı ile analiz edilen verileri grafik olarak sunar. OSWatcher aracı Oracle tarafından geliştirilmiştir ve metalink üzerinden (support.oracle.com) indirilebilmektedir.

1-  Metalink üzerinde (https://support.oracle.com) “OS Watcher Black Box User Guide [ID 301137.1]” isimli dokümanda bulunan oswbb402.tar isimli dosyayı indirelim. Bu dosyayı WinSCP tarzı bir program ile Linux sunucumuzun /oracle/ora11g dizinine “oracle” kullanıcısı ile kopyalayalım.

2-  Tar dosyasını “oracle” kullanıcısı ile aşağıdaki gibi açalım.

# tar xvf oswbb402.tar

3-  /oracle/ora11g/oswbb dizinine geçelim.

# cd /oracle/ora11g/oswbb

4-  Şimdi OSWatcher aracını startOSW.sh scripti ile başlatalım. Bu scriptin iki parametresi vardır. İlk parametre ile zaman aralığını, ikinci parametre ile de kaç saat veri toplanacağını belirleriz. Hiçbir değer vermeden çalıştırırsak varsayılan değerler ile çalışır.

# ./startOSWbb.sh

Info…You did not enter a value for snapshotInterval.

Info…Using default value = 30

Info…You did not enter a value for archiveInterval.

Info…Using default value = 48

Testing for discovery of OS Utilities…

VMSTAT found on your system.

IOSTAT found on your system.

MPSTAT found on your system.

NETSTAT found on your system.

TOP found on your system.

Testing for discovery of OS CPU COUNT

OSWbb is looking for the CPU COUNT on your system

CPU COUNT will be used by oswbba to automatically look for cpu problems

CPU COUNT found on your system.

CPU COUNT = 1

Discovery completed.

Starting OSWatcher Black Box v4.0.2   on Sat Apr 14 22:55:05 EEST 2012

With SnapshotInterval = 30

With ArchiveInterval = 48

OSWatcher Black Box – Written by Carl Davis, Center of Expertise, Oracle Corporation

For questions on install/usage please go to MOS (Note:301137.1)

If you need further assistance or have comments or enhancement

requests you can email me Carl.Davis@Oracle.com

Starting Data Collection…

oswbb heartbeat:Sat Apr 14 22:55:10 EEST 2012

oswbb heartbeat:Sat Apr 14 22:55:40 EEST 2012

oswbb heartbeat:Sat Apr 14 22:56:10 EEST 2012

oswbb heartbeat:Sat Apr 14 22:56:40 EEST 2012

oswbb heartbeat:Sat Apr 14 22:57:10 EEST 2012

oswbb heartbeat:Sat Apr 14 22:57:40 EEST 2012

oswbb heartbeat:Sat Apr 14 22:58:10 EEST 2012

oswbb heartbeat:Sat Apr 14 22:58:40 EEST 2012

5-  OSWatcher aracını stopOSWbb.sh scripti ile sonlandıralım.

# ./stopOSWbb.sh

Toplanan tüm veriler archive dizinine kaydedilir.

6-  Linux sunucumuza “oracle” kullanıcısı ile login olalım. Toplanan verileri grafik olarak görmek için OSWg aracını aşağıdaki gibi başlatalım.

# export PATH=$ORACLE_HOME/jdk/bin:$PATH

# java -jar oswbba.jar -i archive

Starting OSW Black Box Analyzer V4.0.2

OSWatcher Black Box Analyzer Written by Oracle Center of Expertise

Copyright (c)  2012 by Oracle Corporation

Parsing Data. Please Wait…

Parsing file DBTALIP_iostat_12.04.14.2200.dat …

Parsing file DBTALIP_iostat_12.04.14.2300.dat …

Parsing file DBTALIP_vmstat_12.04.14.2200.dat …

Parsing file DBTALIP_vmstat_12.04.14.2300.dat …

Parsing file DBTALIP_top_12.04.14.2200.dat …

Parsing file DBTALIP_top_12.04.14.2300.dat …

Parsing Completed.

Enter 1 to Display CPU Process Queue Graphs

Enter 2 to Display CPU Utilization Graphs

Enter 3 to Display CPU Other Graphs

Enter 4 to Display Memory Graphs

Enter 5 to Display Disk IO Graphs

Enter 6 to Generate All CPU Gif Files

Enter 7 to Generate All Memory Gif Files

Enter 8 to Generate All Disk Gif Files

Enter L to Specify Alternate Location of Gif Directory

Enter T to Specify Different Time Scale

Enter D to Return to Default Time Scale

Enter R to Remove Currently Displayed Graphs

Enter P to Generate A Profile

Enter A to Analyze Data

Enter Q to Quit Program

Please Select an Option:4

Önce verilerin bulunduğu dosyalar parse edilir. Sonrasında yukarıdaki gibi bir menü ile karşılaşırız. Örneğin bellek durumunu görmek için 4 tuşuna basıp [ENTER] tuşuna bastığımızda, bellek durumu ile ilgili grafik ekranı açılır.

Talip Hakan Öztürk

YUM ile Bağımlılığı Fazla RPM Paketin Yüklenmesi

Bazı rpm paketlerin bağımlılığı fazla olduğundan, paketi “rpm -ivh” komutuyla yüklerken sıkıntı yaşabiliyoruz. Bağımlılığı fazla olan rpm paketleri yum ile kolay bir şekilde aşağıdaki adımlarla yükleyebiliriz.

1- Root kullanıcısı ile login olalım

2- VMWare sağ altta bulunan CD resmine sağ tıklayıp, “Settings” menüsünü seçelim.

3- “Browse” butonuna basalım.

4- Oracle Enterprise Linux 5.7 Kurulum iso dosyasını seçelim.

5- “Connectted” ve “Connect at power on” kutucuklarını işaretleyelim ve [OK] butonuna basalım.

6- Masaüstünde CDROM sürücümüz aşağıdaki gibi gelecektir.

7- Masaüstüne sağ tıklayıp terminal penceresi açalım.

8- CDROM u aşağıdaki gibi mnt klasörüne mount edelim.

# mount /dev/cdrom /mnt

/etc/yum.repos.d  dizinine geçelim

# cd /etc/yum.repos.d

VI ile cd.repo isimli bir dosya oluşturalım.

# vi cd.repo

9- Dosya içine aşağıdaki satırları yazalım. ve kaydedelim.

[cd]

name=CD

baseurl=file:///mnt/Server

enabled=1

gpgcheck=0

10- repolist parametresi ile cd mizi görüp görmediğini kontrol edelim.

# yum repolist

Aşağıdaki gibi tüm rpm paketlerin listesini görebiliriz.

# yum list

ve son olarak aşağıdaki gibi paketimizi bağımlı olduğu rpm paketleri ile yükleyelim.

# yum install kernel-headers

Talip Hakan Öztürk 

Linux VI Dosya Editörü – Onsuz olmaz!

VI Dosya Editörü

Linux işletim sisteminde çeşitli metin editörler vardır. Bunların arasında özellikle veritabanı yöneticilerinin en çok kullandığı metin editörü VI dır. LINUX/UNIX sistemler için özel olarak tasarlanmıştır. VI yeni başlayanlar için karmaşık görünse de hızı ile biz veritabanı yöneticilerinin işini oldukça kolaylaştıran bir editördür. VI özel kılan, kullanıcı aynı anda hem komut çalıştırıp hem de yazı yazabilmesidir. VI editörünü ilk çalıştırdığınızda komut moduna girersiniz. Yazı moduna geçmek için “i” veya “a” harfine basmanız gerekmektedir. Tekrar komut moduna geçmek için ESC tuşuna basmak gerekiyor. Şimdi VI editörünün kısayollarını tanıyalım;

Vi ile varolan dosyayı açmak veya yeni bir dosya oluşturmak için:

$vi dosya_adı.txt

@Not: $ – komutun linux üzerinde icra edileceğini gösterir.
Komut satırına ayrıca $ işareti yazmayınız.

Yazı
(insert) moduna alma:

 Satırın  başına metin ekleme

I

Kursörün  olduğu yere metin ekleme

i

Kursörün  üstüne yeni satır açmak

O

Kursörün  altına yeni satır açmak

o

Kursörden  sonra metin eklemek

a

Satır  sonuna metin eklemek

A

Komut moduna alma: <ESC>

Kursör taşıma işlemleri (Komut modunda):

Kursörü sola taşıma

h

Kursörü 3 karakter sola taşıma

3h

Kursörü  aşağı taşıma

j

Kursörü  yukarı taşıma

k

Kursörü  sağa taşıma

l

Kursörü  son satıra taşıma

G

Kursörü  n. Satıra taşıma (Mesela 3.satıra gitmek için 3G)

nG

Kursörü  n. Satıra taşıma (Mesela 5. Satıra gitmek için)

:5

Kelime  kelime sağa gitme

w

Kelime  kelime sola gitme

b

Satırın  sonuna gitme

$

Satırın  sonuna gitme

End

Metin silme işlemleri (Komut modunda):

Kursörün  üzerindeki satırı silme

dd

4  satır silme

4dd

Satır  sonuna kadar string silme

D

Kursör  üzerindeki karakteri silme

x

Bir  karakterle yer değiştirme

r

Kelime  silme

dw

Kelime  değiştirme

cw

Düzenleme işlemleri (Komut modunda):

Satırı  kopyalama

yy

3  satır kopyalama

3yy

Kursörün  üzerine yapıştırma

P

Kursörün  altına yapıştırma

p

Kursörün  bulunduğu yerden itibaren telefon.txt dosyasını çalıştığınız metine  kopyalamak için

:r telefon.txt

Geriye  doğru metin arama

  ?kelime

İleriye  doğru metin arama

/kelime

Bulunan  kelimenin sonraki geçtiği yer

n

Bir  önceki çalıştırılan komutu geri alma

u

Satıra  uygulanan bütün değişiklikleri geri alma

U

Bütün  dosyada oldstringi bulur ve newstring ile yer değiştirir.

:%s/oldstring/newstring/cg

Dosya kaydetme işlemleri (Komut modunda):

Değişiklikleri  kaydetme

:w

Değişiklikleri  kaydetip vi dan çıkma

:wq

Değişiklikleri  kaydetmeden çıkma

:q!

Dosyayı  yeni dosya olarak kaydetme

:w
dosya

Oracle DBA için Linux Komutları

Merhaba Arkadaşlar bu yazımda bir Oracle DBA in bilmesi gereken Linux komutlarını sizlerle paylaşacağım. Aklıma gelen komutları ilerleyen zamanlarda da bu makaleye ekliyor olacağım.

mounting disk:
——————————
1- önce diski mount edeceğimiz klasör oluşturulur.
mkdir /media/newdisk
mkdir /DATA

FAT32 olarak mount etmek için :
mount -t vfat -o umask=ooo /dev/hdb1 /media/newdisk

NTFS olarak mount etmek için:
mount -t ntfs -o umask=0222 /dev/hdb1 /media/newdisk

CDROM u mount etmek için:
mount -t iso9660 -r /dev/cdrom /media/cdrom

OCFS2 olarak mount etmek için:
mount -t ocfs2 -o noatime,_netdev,datavolume,nointr /dev/emcpowera1 /DATA

EXT3 olarak mount etmek için:
mount -t ext3 /dev/sdb1 /software

unmounting disk:
————————–
umount -l /dev/sdb1
umount /DATA

Partitioning
—————
fdisk /dev/sdb

Formatting
————

EXT3 olarak formatlamak için:

mkfs -t ext3 /dev/sdb1

OCFS2 olarak formatlamak için:

mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 5 -L /DATA /dev/emcpowera1

FILE SYSTEM CHECK
———————————————
fsck.ocfs2 -n /dev/sdf2
fsck.ocfs2 -y /dev/sdf2 –>repair
List drives
————–
df -h

tmpfs artırma
—————————————————-
mount -t tmpfs shmfs -o size=3g /dev/shm

Getting user id
———————–
id username
id oracle

Bir klasörde bir kullanıcıyı owner yapmak
——————————————-
chown -R oracle:dba /oracle

Bir klasörün veya dosyanın yetkisi değiştirmek
——————————————–
chmod 775 file_name

Bir rpm in yüklü olup olmadığını kontrol etmek için
————————————————–
rpm -qa | grep “package name”

Rpm yüklemek için
——————
rpm -ivh package

Rpm update etmek için
———————–
rpm -Uvh package

Rpm silmek için
——————
rpm -e package

Oracle kurulumu için gereken rpmleri listelemek,versiyon ve yüklü olup olmadığı bilgisini bulmak için
—————————————————————————————————————-

rpm -q binutils compat-db compat-libstdc++-33 libgcc glibc glibc-devel glibc-headers gcc gcc-c++ libgcc libstdc++ cpp make libaio ksh elfutils-libelf make sysstat libaio libaio-devel setarch libXp unixODBC –qf “%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE} (%{ARCH})\n”|sort

Kurulum tarihe göre rpmler
———————
rpm -qa –last | more

CPIO dosyasının extract edilmesi
———————————-
cat cpio_file | cpio -idmv

Dosya taşımalarında kopyalamayı validate etmek için MD5 oluşturma
————————————————————-
md5sum file > file.md5

Taşınan dosyanın MD5 dosyası ile kontrol edilmesi
————————————————-
md5sum -c file.md5

sunucular arası dosya transferi
———————————
scp 192.168.2.1:oracle/tlp.pw /oracle #karşıdan dosya indirme
scp /oracle/full.dmp ora10g@192.168.3.5:/export #dosya kopyalama

Dosyada arama
———————-
grep -ins 192.168.2.1(Text) -A2 -B1 list1.log

Process sayısı bulma
————————
ps -ef |grep TALIPDB|wc

Tarih değiştirme
———————————–
date -s “30 MAR 2010 12:32:00”

SEMAPHORE
——————–
ipcs -s
ipcrm

OS process i trace etmek için
—————————-
strace -p pid

Tar zip dosyasının içeriğini listelemek için
—————————————
tar -tf java_patch.tar

Tar zip dosyasına bir kkasör veya dosya eklemek için
———————————————–
tar -rf java_patch.tar jre

Tar zip dosyası oluşturmak için

—————————–
tar -cf java_patch.tar jdk

Bir kullanıcının ID bilgisini değiştirmek
—————————————–
usermod -u UID user

process öldürmeden dosya içeriğini boşaltmak için
———————————————-
echo “”>talipdb_ora_7001.trc

kelimenin path olarak nerede geçtiğini bulmak için
———————————————–
which exp

klasöre kısayol oluşturmak için
——————————————
ln -s path kısayol_adı

SELinux statüsünü görme
——————————-
sestatus

Yuklenilecek rpm paket versiyonunu öğrenmek için
———————————————–
echo ocfs2-`uname -r`

i/o istatisklerini izlemek için
——————————-
iostat 3

RAC sunucular arası tarih kontolu:
—————————————
ssh taliprac1 date; ssh taliprac2 date; date

sudoers komut ekleme. root şifresine ihtiyaç duymadan bir kullanıcın komut çalıştırabilmesi
——————————————————————————————–
/etc/SUDOERS
ora10g localhost=NOPASSWD:/bin/mount,/bin/umount
ora10g talipdb=NOPASSWD:/bin/mount,/bin/umount

Broadcast mesaj
——————-
wall mesaj

Son login bilgileri
——————-
last | more

O anki dizininin size bilgisi
———————–
du . -sh

o anki dizinin içindeki tüm dosyaların size bilgisini sıralı olarak
————————————————————–
du * -sh | sort -n

bir dosya içeriğini mail gonderme
———————————–
mail -s “deneme” talip_hakan_ozturk@hotmail.com < sqlnet.log(gönderilecek dosya)

dosya içinde word kelimesi geçenler
———————————-
grep -ins word *

process_name olan processleri toplu kill etmek için process kill script oluşturmak
——————————————————————————–
ps -ef |grep “process_name” |awk ‘{print ” kill -9 ” $2}’>/tmp/kill.sh

process_name processleri 2 saniye aralıklarla izlemek
—————————————————–
watch -n 2 “ps -ef | grep process_name | grep -v ps”

bir dosya içeriğindeki değişiklikleri anlık izlemek
—————————————————-
tail -f /var/log/messages

Oracle Enterprise Linux 5 Kurulumu

Bu makalede sizlere Oracle Enterprise Linux 5 kurulumunu adım adım numaralandırarak anlatacağım. Yapılan araştırmalar veritabanının üzerinde koşacağı işletim sistemi olarak Linux un tercih edildiğini göstermektedir. Aslında bu Linux un daha güvenilir bir işletim sistemi olduğunun açık bir göstergesidir diyebiliriz. Kurulumu ise hiç de sandığınız kadar korkutucu değil. Oracle ın sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz Oracle Enterprise Linux 5, Red Hat EL 5 ile aynı özelliklere sahip. İsterseniz lafı uzatmadan adım adım OEL 5 kurulumuna geçelim. Kurulumu VMware sanal bilgisayarda yapıyor olacağız.

1. Oracle http://edelivery.oracle.com/linux dan indirdiğimiz 2 adet DVD iso dosyasının birincisini VMWare e aşağıdaki gibi mount ediyoruz.

2. CD den boot edecek şekilde sanal makinamızı RUN ediyoruz ve aşağıdaki gibi bir pencere bizi karşılayacaktır. [ENTER] tuşuna basıp devam ediyoruz.

3. CD yada iso dosyamızın çalışabilirliğini test edecek olan aşağıdaki pencerede [TAB] tuşu ile SKIP butonuna geçip [ENTER] ile devam ediyoruz.


4. “Welcome” ekranında [NEXT] ile devam ediyoruz.

5. Kurulum dili olarak “English” seçiyoruz ve devam ediyoruz.

6. Klavye dili olarak “Turkish” seçiyoruz. Türkçe klavyeye alışanlar için

7. Linux partition bilgilerinin bulunduğu partition tablosunu okuyamazsa bu uyarıyı verir ve bilgilerin silineceğini bildirir. Önemsiz olduğunu düşünüyorsak YES i tıklarak devam ediyoruz.


8. “Review and modify partitioning layout” check boxı işaretleyip partition işlemini Linuxa bırakıyoruz. İstersek yukarıdan “Create custom Layout” seçeneceğini seçerek partitionları kendinizde belirleyebilirsiniz.


9. Dialog kutusuna [YES] diyerek devam ediyoruz.


10. “Create Default Layout” seçeneğini 8. Adımda işaretlediğimiz için size değerlerini değiştirebileceğimiz aşağıdaki pencere gelecektir. Benim set edeceğim değerler test kurulumu için olacaktır. Siz ihtiyaçlarınız doğrultusunda farklı size lar verebilirsiniz.


11. /boot partition ı seçip Edit diyorum ve size olarak 150MB giriyorum


12. Aynı şekilde /root ve /swap partitionlar içinde Edit diyerek sizeları giriyorum. Burada dikkat edilmesi gereken nokta SWAP için RAM in iki katı yer verilmesidir.

13. Boot Loader yazılımı olan Grub un yükleneceğini söyleyen aşağıdaki ekranda herhangi bir değişiklik yapmadan [NEXT] ile devam ediyoruz.

14. Makine adı ve IP bilgilerini giriyoruz

15. Bulunduğumuz bölgeyi seçiyoruz.

16. Root kullanıcısının şifresini giriyoruz.

17. “Customize now” seçeneğini işaretleyip gerekli rpm paketlerin yüklenmesi gerekmektedir. Oracle DB nin ihtiyaç duyduğu birtakım rpmler için mutlaka gereklidir.

18. Oracle Veritabanının çalışabilmesi için aşağıdaki seçeneklerin işaretli olması gerekmektedir. Ayrıca ilgili paket seçildiğinde üzerinde sağ tıklayıp [select all optional packages] demeyi unutmamalıyız.

Desktop Environments->GNOME

Applications->Editors, Graphical Internet, Text-based Internet

Development->Development Libraries, Development Tools, Legacy Software Development

Servers->Server Configuration Tools

Base System->Administration Tools, Base, Java, Legacy Software Support, System Tools, X Window System

19. [NEXT] ile devam ediyoruz.

20. Bize 2. Ve 3. Kurulum CDlerini veya DVDlerini hazırda tutmamızı söyleyen bir uyarı verecektir. [Continue] diyerek devam ediyoruz.

21. Kurulum esnasında 2.isoyu veya CDleri isteyecektir. Gerekli CD/DVD takılarak ya da 1. Adımda bahsettiğim gibi 2.isoyu cdrom a mount ederek devam edebilirsiniz.

22. “Reboot” diyerek kurulumumuzu tamamlıyoruz.

23. Açılışta konfigürasyon ekranı bizi karşılayacaktır.

24. Lisans sözleşmesini kabul edip [FORWARD] ile devam ediyoruz.

25. Güvenlik duvarını “Disabled” olarak ayarlıyoruz. Zaten veritabanımızın internete çıkışı olamayacaktır.

26. Uyarı penceresine “YES” diyoruz. Zaten emin olmasak bunu yapmayızJ

27. SELinux, Linux sistemlerinde güvenliği üst düzeyde arttırmak için geliştirilmiştir. Oracle önermediğinden SELinux’u “Disabled” yapıyoruz.

28. Uyarı penceresine “YES” diyoruz.

29. Kdump ekranında herhangi bir değişiklik yapmadan [FORWARD] ile devam ediyoruz.

30. Tarih ve zaman ayarını yapıyoruz.

31. Yeni bir kullanıcı oluşturup oluşturmayacağımızı soruyor.

32. Forward ile devam ediyorum. Veritabanı için gerekli kullanıcıyı sonradan oluşturacağım. Gelen uyarı penceresine “Continue” diyerek devam ediyorum.

33. Ses kartının bulunamadığına dair bilgi veriyor.

34. “Finish” ile konfigürasyonumu bitiriyorum.

35. “OK” tıklayarak sistemimi yeniden başlatıyorum.

36. Login ekranı gelecektir. Sistemimiz hazırdır.

Kurulumumuz bitti. Ancak Oracle veritabanının veya Oracle uygulamasının çalışabilmesi için bazı kernel parametrelerinin set edilmesi gerekmektedir. Bir sonraki makalede bu parametrelerin ne olduğu hakkında yazacağım.

Talip Hakan ÖZTÜRK