Oracle OEM 13c Agent Manüel Nasıl Yükleriz?

1- Öncelikle OMS Server üzerinden agent yazılımını indirmemiz gerekiyor. SYSMAN kullanıcı ile login olalım.ysman.

[oracle@isu13c bin]$ ./emcli login -username=sysman
Enter password :

Login successful

[oracle@isu13c bin]$ ./emcli sync
Synchronized successfully

2- Desteklenen platform listesine bakalım.

[oracle@isu13c bin]$ ./emcli get_supported_platforms
———————————————–
Version = 13.1.0.0.0
Platform = Linux x86-64
———————————————–
Platforms list displayed successfully.

3- Agent yazılımını indirelim.

[oracle@isu13c bin]$ ./emcli get_agentimage -destination=/tmp/agentinstaller -platform=”Linux x86-64″
=== Partition Detail ===
Space free : 53 GB
Space required : 1 GB
Check the logs at /u01/app/oracle/gc_inst/em/EMGC_OMS1/sysman/emcli/setup/.emcli/get_agentimage_2018-04-25_12-12-30-PM.log
Downloading /tmp/agentinstaller/13.1.0.0.0_AgentCore_226.zip
File saved as /tmp/agentinstaller/13.1.0.0.0_AgentCore_226.zip
Downloading /tmp/agentinstaller/13.1.0.0.0_Plugins_226.zip
File saved as /tmp/agentinstaller/13.1.0.0.0_Plugins_226.zip
Downloading /tmp/agentinstaller/unzip
File saved as /tmp/agentinstaller/unzip
Executing command: /tmp/agentinstaller/unzip /tmp/agentinstaller/13.1.0.0.0_Plugins_226.zip -d /tmp/agentinstaller
Exit status is:0
Agent Image Download completed successfully.

4- İndirdiğimiz agent yazılımını, yükleyeceğimiz sunucuya kopyalayalım ve unzip edelim.

scp 13.1.0.0.0_AgentCore_226.zip oracle@172.16.3.29:/DATA/install

unzip 13.1.0.0.0_AgentCore_226.zip

5-Agent yazılımını artık yükleyebiliriz.

mkdir /u01/app/oracle/agent
./agentDeploy.sh AGENT_BASE_DIR=/u01/app/oracle/agent \
-force \
-ignorePrereqs \
-invPtrLoc /etc/oraInst.loc \
AGENT_PORT=3872 \
EM_UPLOAD_PORT=4903 \
OMS_HOST=isu13c \
ORACLE_HOSTNAME=oracledrs \
AGENT_INSTANCE_HOME=/u01/app/oracle/agent/agent_inst \
AGENT_REGISTRATION_PASSWORD=xxxxxx \
SCRATCHPATH=/tmp

Yükleme tamamlandıktan sonra root.sh scriptini root kullanıcısıyla çalıştırmayı unutmayınız.

Agent çalışır durumda hazırdır.

/u01/app/oracle/agent/agent_13.1.0.0.0/bin/emctl status agent
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1
Copyright (c) 1996, 2015 Oracle Corporation. All rights reserved.
—————————————————————
Agent Version : 13.1.0.0.0
OMS Version : 13.1.0.0.0
Protocol Version : 12.1.0.1.0
Agent Home : /u01/app/oracle/agent/agent_inst
Agent Log Directory : /u01/app/oracle/agent/agent_inst/sysman/log
Agent Binaries : /u01/app/oracle/agent/agent_13.1.0.0.0
Core JAR Location : /u01/app/oracle/agent/agent_13.1.0.0.0/jlib
Agent Process ID : 64876
Parent Process ID : 64751
Agent URL : https://oracledrs:3872/emd/main/
Local Agent URL in NAT : https://oracledrs:3872/emd/main/
Repository URL : https://isu13c.localdomain:4903/empbs/upload
Started at : 2017-11-21 09:51:57
Started by user : oracle
Operating System : Linux version 4.1.12-37.4.1.el6uek.x86_64 (amd64)
Number of Targets : 7
Last Reload : (none)
Last successful upload : 2018-04-25 13:22:43
Last attempted upload : 2018-04-25 13:22:43
Total Megabytes of XML files uploaded so far : 172.1
Number of XML files pending upload : 0
Size of XML files pending upload(MB) : 0
Available disk space on upload filesystem : 59.73%
Collection Status : Collections enabled
Heartbeat Status : Ok
Last attempted heartbeat to OMS : 2018-04-25 13:23:53
Last successful heartbeat to OMS : 2018-04-25 13:23:53
Next scheduled heartbeat to OMS : 2018-04-25 13:24:53

—————————————————————
Agent is Running and Ready

Unutulan SYSMAN Şifresini OEM Cloud Control 13c Üzerinde Nasıl Değiştiririz?

Merhaba,

Bu yazımızda unutulan SYSMAN şifresini OEM 13c üzerinde nasıl değiştireceğimizi adım adım öğreneceğiz.

1- SQL*Plus üzerinden SYMAN şifresini aşağıdaki gibi değiştirelim.

alter user sysman identified by “oracle_test”;

2- OEM 13c makinasında Middleware home dizinine gidelim.

cd /u01/app/oracle/middleware/bin/
./emctl config oms -list_repos_details
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1
Copyright (c) 1996, 2015 Oracle Corporation. All rights reserved.
Repository Connect Descriptor : (DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oem13c)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SID=emrep)))
Repository User : SYSMAN

3- Yeni SYSMAN şifresini aşağıdaki gibi set edelim.

./emctl config oms -change_repos_pwd -use_sys_pwd -sys_pwd oracle_test -new_pwd oracle_test
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1
Copyright (c) 1996, 2015 Oracle Corporation. All rights reserved.

Changing passwords in backend …
Passwords changed in backend successfully.
Updating repository password in Credential Store…
Successfully updated Repository password in Credential Store.
Restart all the OMSs using ’emctl stop oms -all’ and ’emctl start oms’.
Successfully changed repository password.

4- OMS servislerini restart edelim.

./emctl stop oms -all
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1
Copyright (c) 1996, 2015 Oracle Corporation. All rights reserved.
Stopping Oracle Management Server…
WebTier Successfully Stopped
Oracle Management Server Successfully Stopped
Oracle Management Server is Down
JVMD Engine is Down
Stopping BI Publisher Server…
BI Publisher Server Successfully Stopped
AdminServer Successfully Stopped
BI Publisher Server is Down

./emctl start oms
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1
Copyright (c) 1996, 2015 Oracle Corporation. All rights reserved.
Starting Oracle Management Server…
WebTier Successfully Started
Oracle Management Server Successfully Started
Oracle Management Server is Up
JVMD Engine is Up
Starting BI Publisher Server …
BI Publisher Server Successfully Started
BI Publisher Server is Up

Oracle Enterprise Manager 13c Top Activity Sayfasında ‘Null Pointer Exception’ Hatası

Merhaba,

Oracle Enterprise Manager 13c ‘ye login olunduğunda Top Activity Sayfasında aşağıdaki şekilde olduğu gibi ‘Null Pointer Exception’ hatası alınmaktadır. Bu durum 25455462 numaralı bug’dan kaynaklanmaktadır. Çözüm için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

1-OEM 13c makinasında use_pooled_target_connections property’si set edilir.

emctl set property -name use_pooled_target_connections -value false

2-OMS restart edilir.

cd /u01/app/oracle/middleware/bin/

./emctl stop oms -all
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1
Copyright (c) 1996, 2015 Oracle Corporation. All rights reserved.
Stopping Oracle Management Server…
WebTier Successfully Stopped
Oracle Management Server Successfully Stopped
Oracle Management Server is Down
JVMD Engine is Down
Stopping BI Publisher Server…
BI Publisher Server Successfully Stopped
AdminServer Successfully Stopped
BI Publisher Server is Down

./emctl start oms
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1
Copyright (c) 1996, 2015 Oracle Corporation. All rights reserved.
Starting Oracle Management Server…
WebTier Successfully Started
Oracle Management Server Successfully Started
Oracle Management Server is Up
JVMD Engine is Up
Starting BI Publisher Server …
BI Publisher Server Successfully Started
BI Publisher Server is Up

OEM Repository Oluşturma ve ORA-00955/ORA-01921 Hataları

Merhaba Arkadaşlar,

Veritabanımızın host adı veya IP adresi değiştiğinde OEM (Oracle Enterprise Manager) yeniden yapılandırmamız gerektiğini https://taliphakanozturk.wordpress.com/2011/12/31/veritabani-host-adi-ip-adresi-degistiginde-oem-konfigurasyonu-2/  yazımda anlatmıştım.

OEM repository kaldırıldıktan sonra  (emca -deconfig dbcontrol db -repos drop ) tekrar oluşturma (emca -config dbcontrol db -repos create) aşamasında aşağıdaki gibi bir hata alabiliriz.

SEVERE: Error creating the repository

Refer to the log file at /oracle/cfgtoollogs/emca/TALIPDB/emca_2012_01_20_12_07_21.log for more details.

Could not complete the configuration. Refer to the log file at /oracle/cfgtoollogs/emca/TALIPDB/emca_2012_01_20_12_07_21.log for more details.

Hata da belirtilen log dosyası (/oracle/cfgtoollogs/emca/TALIPDB/emca_2012_01_20_12_07_21.log) incelendiğinde ise  aşağıdaki gibi hataların olduğu görülür.

CONFIG: ORA-00955: name is already used by an existing object
CONFIG: ORA-01921: role name ‘MGMT_USER’ conflicts with another user or role name

Bu durumda SQL*Plus üzerinde aşağıdaki işlemler yapılır.

SQL> DROP USER SYSMAN CASCADE;

SQL> DROP ROLE MGMT_USER;

SQL> DROP USER MGMT_VIEW;

SQL> spool synonym.sql

SQL> select ‘drop public synonym ‘||object_name||’;’ from dba_objects where object_type=’SYNONYM’ and and object_name like ‘MGMT_%’ and status=’INVALID’;

SQL> spool off

SQL> @synonym.sql

Tekrar OEM repository oluşturmaya çalıştığımızda başarılı oluşturulacaktır.

emca -config dbcontrol db -repos create

Talip Hakan Öztürk

Veritabanı Host Adı / IP Adresi Değiştiğinde OEM Konfigürasyonu

Veritabanı host adı ve/veya ip adresi değiştiğinde, Enterprise Manager konsolunuz çalışmayacaktır. Çalışabilmesi için EMCA aracı ile repository oluşturma komutuyla OEM veritabanı konsolunu yeniden yapılandırmanız gerekmektedir.Bunun için aşağıdaki komutları kullanabiliriz.

emca -deconfig dbcontrol db -repos drop

emca -config dbcontrol db -repos create

veya

emca -deconfig dbcontrol db

emca -config dbcontrol db -repos recreate

TNS konfigürasyonumuz değişir ise (Örneğin dinleyici(listener) portumuz değişirse), bu durumda yine EMCA aracı ile aşağıdaki gibi tekrar konfigürasyonumuzu yapabiliriz.

emca -config dbcontrol db

Örnek: Repository silme (drop) ve oluşturma (create) işlemi sırasında bizden Veritabanı SID, dinleyici portu, SYS ve SYSMAN şifreleri gibi bilgileri isteyecektir. İstediği değerler, koyu renk ile yazdığım satırlardır. Repository silme (drop) işlemi yapıyorsak,veritabanı SID, dinleyici portu, SYS ve SYSMAN şifrelerini girdikten sonra emin olup olmadığımızı soracaktır. “y” diyerek silme işlemini gerçekleştirebiliriz. Aynı şekilde repository oluşturma (create) işlemi yapıyorsak,veritabanı SID, dinleyici portu, SYS ve SYSMAN şifrelerini girdikten sonra emin olup olmadığımızı soracaktır. “y” diyerek oluşturma işlemini gerçekleştirebiliriz.

talip /oracle/ora11gR2> emctl stop dbconsole

Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.2.0 Copyright (c) 1996, 2010 Oracle Corporation.  All rights reserved.

http://dbtalip:1158/em/console/aboutApplication Stopping Oracle Enterprise Manager 11g Database Control …  …  Stopped.

talip /oracle/ora11gR2> emca -deconfig dbcontrol db -repos drop

STARTED EMCA at Nov 29, 2011 9:16:31 AM

EM Configuration Assistant, Version 11.2.0.0.2 Production Copyright (c) 2003, 2005, Oracle.  All rights reserved.

Enter the following information:

Database SID: TEST11GR2

Listener port number: 1521

Password for SYS user:

Password for SYSMAN user:

———————————————————————- WARNING : While repository is dropped the database will be put in quiesce mode. ———————————————————————-

Do you wish to continue? [yes(Y)/no(N)]: y

Nov 29, 2011 9:16:53 AM oracle.sysman.emcp.EMConfig perform

INFO: This operation is being logged at

/oracle/cfgtoollogs/emca/TEST11GR2/emca_2011_11_29_09_16_30.log.

Nov 29, 2011 9:16:53 AM oracle.sysman.emcp.util.DBControlUtil stopOMS

INFO: Stopping Database Control (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:16:55 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke

INFO: Dropping the EM repository (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:19:15 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke

INFO: Repository successfully dropped Enterprise Manager configuration completed successfully FINISHED EMCA at Nov 29, 2011 9:19:18 AM

talip /oracle/ora11gR2> emca -config dbcontrol db -repos create

STARTED EMCA at Nov 29, 2011 9:19:25 AM

EM Configuration Assistant, Version 11.2.0.0.2 Production Copyright (c) 2003, 2005, Oracle.  All rights reserved.

Enter the following information:

Database SID: TEST11GR2

Listener port number: 1521

Listener ORACLE_HOME [ /oracle/ora11gR2 ]:

Password for SYS user:

Password for DBSNMP user:

Password for SYSMAN user:

Email address for notifications (optional):

Outgoing Mail (SMTP) server for notifications (optional):

—————————————————————–

You have specified the following settings

Database ORACLE_HOME ……………. /oracle/ora11gR2

Local hostname ……………. dbtalip

Listener ORACLE_HOME ……………. /oracle/ora11gR2

Listener port number ……………. 1521

Database SID ……………. TEST11GR2

Email address for notifications ……………

Outgoing Mail (SMTP) server for notifications ……………

—————————————————————–

Do you wish to continue? [yes(Y)/no(N)]: y

Nov 29, 2011 9:19:46 AM oracle.sysman.emcp.EMConfig perform

INFO: This operation is being logged at

/oracle/cfgtoollogs/emca/TEST11GR2/emca_2011_11_29_09_19_24.log.

Nov 29, 2011 9:19:47 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig createRepository

INFO: Creating the EM repository (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:26:16 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke

INFO: Repository successfully created

Nov 29, 2011 9:26:22 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig uploadConfigDataToRepository

INFO: Uploading configuration data to EM repository (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:27:19 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke

INFO: Uploaded configuration data successfully

Nov 29, 2011 9:27:21 AM oracle.sysman.emcp.util.DBControlUtil secureDBConsole

INFO: Securing Database Control (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:27:31 AM oracle.sysman.emcp.util.DBControlUtil secureDBConsole

INFO: Database Control secured successfully.

Nov 29, 2011 9:27:31 AM oracle.sysman.emcp.util.DBControlUtil startOMS

INFO: Starting Database Control (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:28:09 AM oracle.sysman.emcp.EMDBPostConfig performConfiguration

INFO: Database Control started successfully

Nov 29, 2011 9:28:09 AM oracle.sysman.emcp.EMDBPostConfig performConfiguration

INFO: >>>>>>>>>>> The Database Control URL is https://dbtalip:1158/em <<<<<<<<<<<

Nov 29, 2011 9:28:13 AM oracle.sysman.emcp.EMDBPostConfig invoke

WARNING:

************************  WARNING  ************************

Management Repository has been placed in secure mode wherein Enterprise Manager data will be encrypted.  The encryption key has been placed in th file:

/oracle/ora11gR2/dbtalip_TEST11GR2/sysman/config/emkey.ora. Ensure this file is backed up as the encrypted data will becom unusable if this file is lost.

***********************************************************

Enterprise Manager configuration completed successfully

FINISHED EMCA at Nov 29, 2011 9:28:13 AM

talip /oracle/ora11gR2> emctl status dbconsole

Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.2.0

Copyright (c) 1996, 2010 Oracle Corporation.  All rights reserved. https://dbtalip:1158/em/console/aboutApplication

Oracle Enterprise Manager 11g is running. ——————————————————————

Logs are generated in directory /oracle/ora11gR2/dbtalip_TEST11GR2/sysman/log talip /oracle/ora11gR2>

Talip Hakan Öztürk