Arşiv

Archive for the ‘OEM & Grid Control’ Category

Oracle OEM 13c Agent Manüel Nasıl Yükleriz?

1- Öncelikle OMS Server üzerinden agent yazılımını indirmemiz gerekiyor. SYSMAN kullanıcı ile login olalım.ysman.

[oracle@isu13c bin]$ ./emcli login -username=sysman
Enter password :

Login successful

[oracle@isu13c bin]$ ./emcli sync
Synchronized successfully

2- Desteklenen platform listesine bakalım.

[oracle@isu13c bin]$ ./emcli get_supported_platforms
———————————————–
Version = 13.1.0.0.0
Platform = Linux x86-64
———————————————–
Platforms list displayed successfully.

3- Agent yazılımını indirelim.

[oracle@isu13c bin]$ ./emcli get_agentimage -destination=/tmp/agentinstaller -platform=”Linux x86-64″
=== Partition Detail ===
Space free : 53 GB
Space required : 1 GB
Check the logs at /u01/app/oracle/gc_inst/em/EMGC_OMS1/sysman/emcli/setup/.emcli/get_agentimage_2018-04-25_12-12-30-PM.log
Downloading /tmp/agentinstaller/13.1.0.0.0_AgentCore_226.zip
File saved as /tmp/agentinstaller/13.1.0.0.0_AgentCore_226.zip
Downloading /tmp/agentinstaller/13.1.0.0.0_Plugins_226.zip
File saved as /tmp/agentinstaller/13.1.0.0.0_Plugins_226.zip
Downloading /tmp/agentinstaller/unzip
File saved as /tmp/agentinstaller/unzip
Executing command: /tmp/agentinstaller/unzip /tmp/agentinstaller/13.1.0.0.0_Plugins_226.zip -d /tmp/agentinstaller
Exit status is:0
Agent Image Download completed successfully.

4- İndirdiğimiz agent yazılımını, yükleyeceğimiz sunucuya kopyalayalım ve unzip edelim.

scp 13.1.0.0.0_AgentCore_226.zip oracle@172.16.3.29:/DATA/install

unzip 13.1.0.0.0_AgentCore_226.zip

5-Agent yazılımını artık yükleyebiliriz.

mkdir /u01/app/oracle/agent
./agentDeploy.sh AGENT_BASE_DIR=/u01/app/oracle/agent \
-force \
-ignorePrereqs \
-invPtrLoc /etc/oraInst.loc \
AGENT_PORT=3872 \
EM_UPLOAD_PORT=4903 \
OMS_HOST=isu13c \
ORACLE_HOSTNAME=oracledrs \
AGENT_INSTANCE_HOME=/u01/app/oracle/agent/agent_inst \
AGENT_REGISTRATION_PASSWORD=xxxxxx \
SCRATCHPATH=/tmp

Yükleme tamamlandıktan sonra root.sh scriptini root kullanıcısıyla çalıştırmayı unutmayınız.

Agent çalışır durumda hazırdır.

/u01/app/oracle/agent/agent_13.1.0.0.0/bin/emctl status agent
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1
Copyright (c) 1996, 2015 Oracle Corporation. All rights reserved.
—————————————————————
Agent Version : 13.1.0.0.0
OMS Version : 13.1.0.0.0
Protocol Version : 12.1.0.1.0
Agent Home : /u01/app/oracle/agent/agent_inst
Agent Log Directory : /u01/app/oracle/agent/agent_inst/sysman/log
Agent Binaries : /u01/app/oracle/agent/agent_13.1.0.0.0
Core JAR Location : /u01/app/oracle/agent/agent_13.1.0.0.0/jlib
Agent Process ID : 64876
Parent Process ID : 64751
Agent URL : https://oracledrs:3872/emd/main/
Local Agent URL in NAT : https://oracledrs:3872/emd/main/
Repository URL : https://isu13c.localdomain:4903/empbs/upload
Started at : 2017-11-21 09:51:57
Started by user : oracle
Operating System : Linux version 4.1.12-37.4.1.el6uek.x86_64 (amd64)
Number of Targets : 7
Last Reload : (none)
Last successful upload : 2018-04-25 13:22:43
Last attempted upload : 2018-04-25 13:22:43
Total Megabytes of XML files uploaded so far : 172.1
Number of XML files pending upload : 0
Size of XML files pending upload(MB) : 0
Available disk space on upload filesystem : 59.73%
Collection Status : Collections enabled
Heartbeat Status : Ok
Last attempted heartbeat to OMS : 2018-04-25 13:23:53
Last successful heartbeat to OMS : 2018-04-25 13:23:53
Next scheduled heartbeat to OMS : 2018-04-25 13:24:53

—————————————————————
Agent is Running and Ready

Reklamlar

Unutulan SYSMAN Şifresini OEM Cloud Control 13c Üzerinde Nasıl Değiştiririz?

Merhaba,

Bu yazımızda unutulan SYSMAN şifresini OEM 13c üzerinde nasıl değiştireceğimizi adım adım öğreneceğiz.

1- SQL*Plus üzerinden SYMAN şifresini aşağıdaki gibi değiştirelim.

alter user sysman identified by “oracle_test”;

2- OEM 13c makinasında Middleware home dizinine gidelim.

cd /u01/app/oracle/middleware/bin/
./emctl config oms -list_repos_details
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1
Copyright (c) 1996, 2015 Oracle Corporation. All rights reserved.
Repository Connect Descriptor : (DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oem13c)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SID=emrep)))
Repository User : SYSMAN

3- Yeni SYSMAN şifresini aşağıdaki gibi set edelim.

./emctl config oms -change_repos_pwd -use_sys_pwd -sys_pwd oracle_test -new_pwd oracle_test
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1
Copyright (c) 1996, 2015 Oracle Corporation. All rights reserved.

Changing passwords in backend …
Passwords changed in backend successfully.
Updating repository password in Credential Store…
Successfully updated Repository password in Credential Store.
Restart all the OMSs using ’emctl stop oms -all’ and ’emctl start oms’.
Successfully changed repository password.

4- OMS servislerini restart edelim.

./emctl stop oms -all
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1
Copyright (c) 1996, 2015 Oracle Corporation. All rights reserved.
Stopping Oracle Management Server…
WebTier Successfully Stopped
Oracle Management Server Successfully Stopped
Oracle Management Server is Down
JVMD Engine is Down
Stopping BI Publisher Server…
BI Publisher Server Successfully Stopped
AdminServer Successfully Stopped
BI Publisher Server is Down

./emctl start oms
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1
Copyright (c) 1996, 2015 Oracle Corporation. All rights reserved.
Starting Oracle Management Server…
WebTier Successfully Started
Oracle Management Server Successfully Started
Oracle Management Server is Up
JVMD Engine is Up
Starting BI Publisher Server …
BI Publisher Server Successfully Started
BI Publisher Server is Up

Oracle Enterprise Manager 13c Top Activity Sayfasında ‘Null Pointer Exception’ Hatası

Merhaba,

Oracle Enterprise Manager 13c ‘ye login olunduğunda Top Activity Sayfasında aşağıdaki şekilde olduğu gibi ‘Null Pointer Exception’ hatası alınmaktadır. Bu durum 25455462 numaralı bug’dan kaynaklanmaktadır. Çözüm için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

1-OEM 13c makinasında use_pooled_target_connections property’si set edilir.

emctl set property -name use_pooled_target_connections -value false

2-OMS restart edilir.

cd /u01/app/oracle/middleware/bin/

./emctl stop oms -all
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1
Copyright (c) 1996, 2015 Oracle Corporation. All rights reserved.
Stopping Oracle Management Server…
WebTier Successfully Stopped
Oracle Management Server Successfully Stopped
Oracle Management Server is Down
JVMD Engine is Down
Stopping BI Publisher Server…
BI Publisher Server Successfully Stopped
AdminServer Successfully Stopped
BI Publisher Server is Down

./emctl start oms
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c Release 1
Copyright (c) 1996, 2015 Oracle Corporation. All rights reserved.
Starting Oracle Management Server…
WebTier Successfully Started
Oracle Management Server Successfully Started
Oracle Management Server is Up
JVMD Engine is Up
Starting BI Publisher Server …
BI Publisher Server Successfully Started
BI Publisher Server is Up

OEM Repository Oluşturma ve ORA-00955/ORA-01921 Hataları

31/01/2012 2 yorum

Merhaba Arkadaşlar,

Veritabanımızın host adı veya IP adresi değiştiğinde OEM (Oracle Enterprise Manager) yeniden yapılandırmamız gerektiğini https://taliphakanozturk.wordpress.com/2011/12/31/veritabani-host-adi-ip-adresi-degistiginde-oem-konfigurasyonu-2/  yazımda anlatmıştım.

OEM repository kaldırıldıktan sonra  (emca -deconfig dbcontrol db -repos drop ) tekrar oluşturma (emca -config dbcontrol db -repos create) aşamasında aşağıdaki gibi bir hata alabiliriz.

SEVERE: Error creating the repository

Refer to the log file at /oracle/cfgtoollogs/emca/TALIPDB/emca_2012_01_20_12_07_21.log for more details.

Could not complete the configuration. Refer to the log file at /oracle/cfgtoollogs/emca/TALIPDB/emca_2012_01_20_12_07_21.log for more details.

Hata da belirtilen log dosyası (/oracle/cfgtoollogs/emca/TALIPDB/emca_2012_01_20_12_07_21.log) incelendiğinde ise  aşağıdaki gibi hataların olduğu görülür.

CONFIG: ORA-00955: name is already used by an existing object
CONFIG: ORA-01921: role name ‘MGMT_USER’ conflicts with another user or role name

Bu durumda SQL*Plus üzerinde aşağıdaki işlemler yapılır.

SQL> DROP USER SYSMAN CASCADE;

SQL> DROP ROLE MGMT_USER;

SQL> DROP USER MGMT_VIEW;

SQL> spool synonym.sql

SQL> select ‘drop public synonym ‘||object_name||’;’ from dba_objects where object_type=’SYNONYM’ and and object_name like ‘MGMT_%’ and status=’INVALID’;

SQL> spool off

SQL> @synonym.sql

Tekrar OEM repository oluşturmaya çalıştığımızda başarılı oluşturulacaktır.

emca -config dbcontrol db -repos create

Talip Hakan Öztürk

Veritabanı Host Adı / IP Adresi Değiştiğinde OEM Konfigürasyonu

Veritabanı host adı ve/veya ip adresi değiştiğinde, Enterprise Manager konsolunuz çalışmayacaktır. Çalışabilmesi için EMCA aracı ile repository oluşturma komutuyla OEM veritabanı konsolunu yeniden yapılandırmanız gerekmektedir.Bunun için aşağıdaki komutları kullanabiliriz.

emca -deconfig dbcontrol db -repos drop

emca -config dbcontrol db -repos create

veya

emca -deconfig dbcontrol db

emca -config dbcontrol db -repos recreate

TNS konfigürasyonumuz değişir ise (Örneğin dinleyici(listener) portumuz değişirse), bu durumda yine EMCA aracı ile aşağıdaki gibi tekrar konfigürasyonumuzu yapabiliriz.

emca -config dbcontrol db

Örnek: Repository silme (drop) ve oluşturma (create) işlemi sırasında bizden Veritabanı SID, dinleyici portu, SYS ve SYSMAN şifreleri gibi bilgileri isteyecektir. İstediği değerler, koyu renk ile yazdığım satırlardır. Repository silme (drop) işlemi yapıyorsak,veritabanı SID, dinleyici portu, SYS ve SYSMAN şifrelerini girdikten sonra emin olup olmadığımızı soracaktır. “y” diyerek silme işlemini gerçekleştirebiliriz. Aynı şekilde repository oluşturma (create) işlemi yapıyorsak,veritabanı SID, dinleyici portu, SYS ve SYSMAN şifrelerini girdikten sonra emin olup olmadığımızı soracaktır. “y” diyerek oluşturma işlemini gerçekleştirebiliriz.

talip /oracle/ora11gR2> emctl stop dbconsole

Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.2.0 Copyright (c) 1996, 2010 Oracle Corporation.  All rights reserved.

http://dbtalip:1158/em/console/aboutApplication Stopping Oracle Enterprise Manager 11g Database Control …  …  Stopped.

talip /oracle/ora11gR2> emca -deconfig dbcontrol db -repos drop

STARTED EMCA at Nov 29, 2011 9:16:31 AM

EM Configuration Assistant, Version 11.2.0.0.2 Production Copyright (c) 2003, 2005, Oracle.  All rights reserved.

Enter the following information:

Database SID: TEST11GR2

Listener port number: 1521

Password for SYS user:

Password for SYSMAN user:

———————————————————————- WARNING : While repository is dropped the database will be put in quiesce mode. ———————————————————————-

Do you wish to continue? [yes(Y)/no(N)]: y

Nov 29, 2011 9:16:53 AM oracle.sysman.emcp.EMConfig perform

INFO: This operation is being logged at

/oracle/cfgtoollogs/emca/TEST11GR2/emca_2011_11_29_09_16_30.log.

Nov 29, 2011 9:16:53 AM oracle.sysman.emcp.util.DBControlUtil stopOMS

INFO: Stopping Database Control (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:16:55 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke

INFO: Dropping the EM repository (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:19:15 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke

INFO: Repository successfully dropped Enterprise Manager configuration completed successfully FINISHED EMCA at Nov 29, 2011 9:19:18 AM

talip /oracle/ora11gR2> emca -config dbcontrol db -repos create

STARTED EMCA at Nov 29, 2011 9:19:25 AM

EM Configuration Assistant, Version 11.2.0.0.2 Production Copyright (c) 2003, 2005, Oracle.  All rights reserved.

Enter the following information:

Database SID: TEST11GR2

Listener port number: 1521

Listener ORACLE_HOME [ /oracle/ora11gR2 ]:

Password for SYS user:

Password for DBSNMP user:

Password for SYSMAN user:

Email address for notifications (optional):

Outgoing Mail (SMTP) server for notifications (optional):

—————————————————————–

You have specified the following settings

Database ORACLE_HOME ……………. /oracle/ora11gR2

Local hostname ……………. dbtalip

Listener ORACLE_HOME ……………. /oracle/ora11gR2

Listener port number ……………. 1521

Database SID ……………. TEST11GR2

Email address for notifications ……………

Outgoing Mail (SMTP) server for notifications ……………

—————————————————————–

Do you wish to continue? [yes(Y)/no(N)]: y

Nov 29, 2011 9:19:46 AM oracle.sysman.emcp.EMConfig perform

INFO: This operation is being logged at

/oracle/cfgtoollogs/emca/TEST11GR2/emca_2011_11_29_09_19_24.log.

Nov 29, 2011 9:19:47 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig createRepository

INFO: Creating the EM repository (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:26:16 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke

INFO: Repository successfully created

Nov 29, 2011 9:26:22 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig uploadConfigDataToRepository

INFO: Uploading configuration data to EM repository (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:27:19 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke

INFO: Uploaded configuration data successfully

Nov 29, 2011 9:27:21 AM oracle.sysman.emcp.util.DBControlUtil secureDBConsole

INFO: Securing Database Control (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:27:31 AM oracle.sysman.emcp.util.DBControlUtil secureDBConsole

INFO: Database Control secured successfully.

Nov 29, 2011 9:27:31 AM oracle.sysman.emcp.util.DBControlUtil startOMS

INFO: Starting Database Control (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:28:09 AM oracle.sysman.emcp.EMDBPostConfig performConfiguration

INFO: Database Control started successfully

Nov 29, 2011 9:28:09 AM oracle.sysman.emcp.EMDBPostConfig performConfiguration

INFO: >>>>>>>>>>> The Database Control URL is https://dbtalip:1158/em <<<<<<<<<<<

Nov 29, 2011 9:28:13 AM oracle.sysman.emcp.EMDBPostConfig invoke

WARNING:

************************  WARNING  ************************

Management Repository has been placed in secure mode wherein Enterprise Manager data will be encrypted.  The encryption key has been placed in th file:

/oracle/ora11gR2/dbtalip_TEST11GR2/sysman/config/emkey.ora. Ensure this file is backed up as the encrypted data will becom unusable if this file is lost.

***********************************************************

Enterprise Manager configuration completed successfully

FINISHED EMCA at Nov 29, 2011 9:28:13 AM

talip /oracle/ora11gR2> emctl status dbconsole

Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.2.0

Copyright (c) 1996, 2010 Oracle Corporation.  All rights reserved. https://dbtalip:1158/em/console/aboutApplication

Oracle Enterprise Manager 11g is running. ——————————————————————

Logs are generated in directory /oracle/ora11gR2/dbtalip_TEST11GR2/sysman/log talip /oracle/ora11gR2>

Talip Hakan Öztürk

Oracle Enterprise Manager Grid Control 11gR1 Kurulumu

OEM GRID CONTROL 11gR1 KURULUMU
Bu makalemizde Oracle Enterprise Manager Grid Control ün yeni sürümü olan Oracle Enterprise Manager Grid Control 11gR1 in Linux üzerine kurulumunu anlatacağım. 11gR1 de değişen bir arayüzün yanında Grid Control ü direk kuramıyoruz. Önce uygulama sunucusu ve veritabanını kurmanız, sonrada Grid Control kurmanız gerekiyor. 10g de ise tüm hepsini tek seferde kuralabiliyorduk. Uygulama sunucusu ve enterprise manager birbirine entegre idi. 11gR1 Grid Control ün göze çarpan farklılığı bunlar olsa da bir çok yeniliği mevcut. İleride bunları beraber inceliyor olacağız. Şimdi her zamanki gibi adım adım kurulumumuza geçelim.
KURULUM ÖNCESİ HAZIRLIK:
İşe, aşağıdaki kurulum dosyalarımızı Oracle ın sitesinden indirerek başlıyoruz.
1- Oracle Enterprise Linux 5 Update 5 for x86_64 64 bit işletim sistemimizi indiriyoruz.
http://edelivery.oracle.com/linux
2– Java SE Development Kit 6u20 Java kurulum dosyamızı aşağıdaki linkden indiriyoruz.
https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=jdk-6u20-oth-JPR@CDS-CDS_Developer
Linux x64 (64bit) seçiyoruz ve “Continue” butonuna basıyoruz.

Dosya boyutu 80.92 MB olan .bin kurulum dosyamızı indiriyoruz.

3- Oracle Database 11gR2 for Linux 64 bit veritabanımızı indiriyoruz.
http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html
4– OPatch in son versiyonunu indiriyoruz.
https://updates.oracle.com/ARULink/PatchDetails/process_form?patch_num=6880880
5– Oracle WebLogic Server 11gR1 (10.3.2) – Generic Installer Uygulama sunucumuzu indiriyoruz.
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/wls-main-097127.html
Dosya boyutu 902MB olan sağ en alttaki dosyayı indirmemiz gerekiyor.

6– Oracle Enterprise Manager Grid Control 11gR1 i son olarak indiriyoruz.
http://www.oracle.com/technetwork/oem/grid-control/downloads/index.html
7– İndirdiğimiz kurulum dosyalarını WinSCP tarzı bir programla Linux işletim sistemi üzerinde açtığımız bir klasöre kopyalıyoruz.
İŞLETİM SİSTEMİ (ENTERPRISE LINUX 5) KURULUMU:
1– Oracle Enterprise Linux 5.5 kurulumunu daha önce yazdığım aşağıdaki makaleye göre kuruyoruz.
https://taliphakanozturk.wordpress.com/2010/12/12/oracle-enterprise-linux-5-kurulumu/

2– 11gR2 için işletim sistemi üzerinde set edilmesi gereken kernel parametrelerini yine daha önce sizlerle paylaştığım aşağıdaki makaleye göre yapıyoruz.
https://taliphakanozturk.wordpress.com/2010/12/21/oracle-database-11g-r2-kurulumu-icin-enterprise-linux-uzerinde-yapilmasi-gerekenler/
JAVA JDK 6u20 KURULUMU:
1– Java JDK 6u20 kurulumunu “root” kullanıcısı ile aşağıdaki gibi yapıyoruz.
$ chmod u+x jdk-6u20-linux-x64-rpm.bin
$ ./jdk-6u20-linux-x64-rpm.bin

Yukarıdaki komutların çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır;

Sun Microsystems, Inc. Binary Code License Agreement
for the JAVA SE DEVELOPMENT KIT (JDK), VERSION 6

Do you agree to the above license terms? [yes or no]
yes
Unpacking…
Checksumming…
Extracting…
UnZipSFX 5.50 of 17 February 2002, by Info-ZIP (Zip-Bugs@lists.wku.edu).

For more information on what data Registration collects and
how it is managed and used, see:
http://java.sun.com/javase/registration/JDKRegistrationPrivacy.html
Press Enter to continue…..
Done.
2– “Oracle” kullanıcısı ile login olup bash_profile a aşağıdaki satırları eklememiz gerekiyor. Yoksa Grid Control kurulumunda hata alırız.
JAVA_HOME=/u0/app/JDK/jdk1.6.0_20/; export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH; export PATH

ORACLE VERİTABANI 11gR2 KURULUMU:
1– 11gR1 Grid Control önceki versiyonlardan farklı olarak veritabanı ayrıca kurulmalıdır. 11gR2 veritabanı kurulumumuzu aşağıdaki makalemize göre yapıyoruz.
https://taliphakanozturk.wordpress.com/2011/01/01/oracle-database-11g-r2-kurulumu/
2– WebLogic ve Grid Control ün çalışabilmesi için aşağıdaki rpm paketler yüklü olmalıdır. Aşağıdaki paketleri “root” kullanıcısıyla yüklüyoruz.
cd /media/cdrom/Server
rpm -Uvh compat-db-4*
rpm -Uvh compat-libstdc++-296*
rpm -Uvh rng-utils-2*
rpm -Uvh setarch-2*
3– “Oracle Database 11gR2 Kurulumu” makalesinin 19. Adımında seçtiğimiz ve yüklediğimiz Enterprise Manager’ı deconfigure yapmamız gerekiyor. Bunun için “oracle” kullanıcısı ile aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.
$ emca -deconfig dbcontrol db -repos drop -SYS_PWD -SYSMAN_PWD
4– Aşağıdaki veritabanı parametreleri set edilir.
$sqlplus / AS SYSDBA
SQL>ALTER SYSTEM SET log_buffer=10485760 SCOPE=SPFILE;
SQL>ALTER SYSTEM SET processes=500 SCOPE=SPFILE;
SQL>ALTER SYSTEM SET session_cached_cursors=200 SCOPE=SPFILE;
5– Veritabanında UNDO tablespace imiz en az 200M omalıdır. UNDO_MANAGEMENT=AUTO olması tercih sebebidir.
$sqlplus / AS SYSDBA
SQL>ALTER SYSTEM SET UNDO_MANAGEMENT=AUTO SCOPE=SPFILE;
Not: SCOPE=SPFILE parametre değişikliklerinin init.ora parametre dosyasına yazılmasını sağlar. Böylelikle veritabanını kapatıp açtığımızda değişiklilerin kalıcı uygulanmasını sağlarız.
6– Opatch in (Patch atarken kullanıdığımız araç) son versiyonunu aşağıdaki gibi yüklüyoruz.
$ cd /oracle/kurulum/GridControl/db_patches
$ unzip -d $ORACLE_HOME p6880880_112000_Linux-x86-64.zip
7– 11gR1 Grid Control kurulumu için Oracle, 9002336 ve 9352237 nolu patchleri uygulamamızı önermektedir. Bu patchleri Metalinkden indirip aşağıdaki gibi 11gR2 repository veritabanımıza uyguluyoruz.
$sqlplus / AS SYSDBA
SQL>shutdown immediate;
SQL>exit;
$ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/OPatch
$ cd /oracle/kurulum/GridControl/db_patches
$ unzip p9352237_112010_Linux-x86-64.zip
$ cd 9352237
$ opatch apply
$ cd ..
$ unzip p9002336_112011_Linux-x86-64.zip
$ cd 9002336
$ opatch apply
$ cd ..
$sqlplus / AS SYSDBA
SQL>startup;
SQL>exit;
MIDDLEWARE (WEBLOGIC 10.3.2) KURULUMU:
1– 11gR1 ile artık middleware uygulama sunucusunu ayrıca Grid Control 11gR1 kurulumundan önce kurmalıyız. Kurulumu “oracle” kullanıcısı ile aşağıdaki gibi başlatıyoruz.
$ cd /oracle/kurulum/WebLogic
$ java -Djava.io.tmpdir=/ora_tmp -d64 -jar wls1032_generic.jar
Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Jar dosyası kurulumu 1GB boş temp alanı ister. -Djava.io.tmpdir=/ora_tmp parametresiyle biz /tmp alanımız yetersiz kalırsa /ora_tmp yi kullansın dedik.
2– Aşağıdaki gibi bir ekran bizi karşılayacaktır.

3– Middleware home pathini giriyoruz ve Next ile devam ediyoruz.

4– Email ve Oracle Support bilgilerini istiyor. Boş bırakıp Next ile devam ediyoruz. Boş bıraktığımız için uyarı penceresi gelirse “Yes” diyoruz.

5– Varsayılan “Typical” seçeneği ile devam ediyoruz.

6– Bash_profile da Java_home u doğru set ettiğimizde JDK 6u20 pathi direk karşımıza gelecektir. Değişiklik yapmadan Next ile ilerliyoruz.

7– Kurulum pathini giriyoruz ve ilerliyoruz.

8– Next ile kurulumu başlatıyoruz.

9– Kurulum bittiğinde “Run Quickstart” kutucuğundaki işareti kaldırıyoruz ve Done ile pencereyi kapatıyoruz.

10– Kurulum sonrası Grid Control kurulumuna geçmeden önce 8990616, 9100465 ve 9221722 nolu buglardan dolayı WebLogic 10.3.2.0 için birtakım patchlerin yüklenilmesi gerekmektedir. WebLogic patchleri $BEA_HOME/utils/bsu dizininde bulunan “Smart Update Tool” ile yüklenilmektedir. Bu tool ile patch yüklenebilmesi için sunucunuzun internete erişiminin olması gerekmektedir. WebLogic in bu buglar için gereken patchi maalesef metalinkde bulunmuyor. Manuel yüklemek için Oracle’a SR kaydı açıp patch istemeniz gerekiyor. Ben sunucumu internete çıkartıp aşağıdaki gibi “Smart Update Tool” u çalıştırıyorum.
$ cd /u000/app/oracle/middleware/utils/bsu
$ ./bsu.sh

Yukarıdaki gelen pencerede OK dediğimizde bize Oracle Support Login bilgilerimizi soran aşağıdaki pencere gelecektir. Bilgilerimizi girip Login butonuna basıyoruz.


11– Login dedikten sonra “Smart Update Tool” ekranı karşımıza gelecektir. Bu ekranda “Get Patches” tabına geçiyoruz. “WDJ7” patchini işaretleyip hemen altındaki “Download Selected” butonu ile indiriyoruz.

12– Aynı ekranda “Manage Patches” tabına geçiyoruz ve “Apply” butonuna basarak patchi uyguluyoruz.

Sunucumuz patch yüklendikten sonra restart edilmesi gerekiyor. Smart Update ekranından çıkıp sunucumuzu restart ediyoruz. Artık Grid Control kurulumuna geçebiliriz.
OEM GRID CONTROL 11gR1 KURULUMU:
1– Kurulum dosyalarımızı unzip edip, kurulumumuza başlıyoruz.
$ cd /oracle/kurulum/GridControl/11.1.0.1.0
$ unzip GridControl_11.1.0.1.0_Linux_x86-64_1of3.zip
$ unzip GridControl_11.1.0.1.0_Linux_x86-64_2of3.zip
$ unzip GridControl_11.1.0.1.0_Linux_x86-64_3of3.zip
$ ./runInstaller
2– Email ve Oracle Support bilgilerini isteyen aşağıdaki ekran gelecektir. Boş bırakıp devam ediyoruz. Boş bıraktığımız için gelen uyarı pencererisine YES diyerek devam ediyoruz.

3– Yeni bir Grid Control kurduğumuz için ilk seçeneği seçip devam ediyoruz. Eğer daha önce bir Grid Control kurmuş olsaydık, 2. Seçenekle ona yardımcı bir Grid Control yükleyebilirdik.

4– Kurulum öncesi gerekli kontroller yapılıyor. Herşey başarılı ise devam edebiliriz. Değil ise gerekli düzeltmeleri yapıp sağ üstteki “Check Again” butonu ile tekrar kontrol etmesini sağlayabiliriz.

5– Middleware home ve base dizinlerimizi girip devam ediyoruz.

6– WebLogic Domain kullanıcısı ve Nodemanager kullanıcısı şifrelerini girip ilerliyoruz.

7– Veritabanı connection bilgilerini giriyoruz ve Next ile ilerliyoruz.

8– Veritabanımızdaki SYSMAN kullanıcısının şifresini giriyoruz.

9– Burası çok önemlidir. Grid Control e bağlanacak secure agentların registration şifresini burada belirliyoruz. Bu şifreyi sonradan değiştirebiliriz.

10– Son özet bilgiyi bize gösteren aaşğıdaki ekranda Next ile kurulum aşamasına geçiyoruz.

11– Install butonu ile kurulumu başlatıyoruz.

12– Kurulum bittiğinde “Root” kullanıcısı ile aşağıdaki scripti çalıştırmalıyız.

Script sonucu aşağıdaki gibidir.
cd /u0/app/oracle/middleware/oms11g/
# ./allroot.sh
Starting to execute allroot.sh ………
Starting to execute /u0/app/oracle/middleware/oms11g/root.sh ……
Running Oracle 11g root.sh script…
The following environment variables are set as:
ORACLE_OWNER= oracle
ORACLE_HOME= /u0/app/oracle/middleware/oms11g
Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:
The file “dbhome” already exists in /usr/local/bin. Overwrite it? (y/n)
[n]: n
The file “oraenv” already exists in /usr/local/bin. Overwrite it? (y/n)
[n]: n
The file “coraenv” already exists in /usr/local/bin. Overwrite it? (y/n)
[n]: n
Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root.sh script.
Now product-specific root actions will be performed.
Adding entry to /etc/oratab file…
Finished execution of /u0/app/oracle/middleware/oms11g/root.sh ……
Starting to execute /u0/app/oracle/middleware/agent11g/root.sh ……
Running Oracle 11g root.sh script…
The following environment variables are set as:
ORACLE_OWNER= oracle
ORACLE_HOME= /u0/app/oracle/middleware/agent11g
Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:
The file “dbhome” already exists in /usr/local/bin. Overwrite it? (y/n)
[n]: n
The file “oraenv” already exists in /usr/local/bin. Overwrite it? (y/n)
[n]: n
The file “coraenv” already exists in /usr/local/bin. Overwrite it? (y/n)
[n]: n
Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root.sh script.
Now product-specific root actions will be performed.
Finished product-specific root actions.
Adding entry to /etc/oratab file…
Finished execution of /u0/app/oracle/middleware/agent11g/root.sh ……

13– Script çalıştırılıp OK butonuna tıklandıktan sonra aşağıdaki konfigürasyonlar yapılır.

14– Close ile kurulumu sonlandırıyoruz.

15– Grid Control ü komut satırından kapatmak için;
export OMS_HOME=/u0/app/oracle/Middleware/oms11g
export AGENT_HOME=/u0/app/oracle/Middleware/agent11g

$OMS_HOME/bin/emctl stop oms -all

$AGENT_HOME/bin/emctl stop agent

$sqlplus / as sysdba
SQL>shutdown immediate;
16– Grid Control ü komut satırından açmak için;
export OMS_HOME=/u0/app/oracle/Middleware/oms11g
export AGENT_HOME=/u0/app/oracle/Middleware/agent11g

$sqlplus / as sysdba
SQL>startup;

$OMS_HOME/bin/emctl start oms

$AGENT_HOME/bin/emctl start agent
17– SYSMAN kullanıcısı ile Gride login olduğunuzda Lisans sözleşmesini kabul etmeniz gerekiyor. Bunda sonra Gridi kullanabilirsiniz.

Bir sonraki makalemizde bir veritabanını (agent) gridden nasıl izleriz? İzleyebilmek için agent kurulumunu nasıl yapmalıyız? Sorularının cevabını sizlerle paylaşacağım.

Talip Hakan ÖZTÜRK

%d blogcu bunu beğendi: