RMAN Block Change Tracking ve “_bct_public_dba_buffer_size” Hidden Parametresi

10g ile gelen önemli özelliklerden biri olan “block change tracking”, alınan son yedekten itibaren değişen bloklar hakkında log tutar. Bir sonraki yedek esnasında değişen blokları tespit etmek için bütün veri dosyalarını taramak yerine “block change tracking” log dosyasını kullanır. Değişen blokların tespit edilmesi ve ilgili log dosyasına yazılması CTWR prosesi tarafından yapılmaktadır. Block change tracking aktif edilmesiyle RMAN daha performanslı çalışır.

Block Change Tracking aşağıdaki gibi aktif veya iptal edilir.

SQL>alter database enable block change tracking using file '/rman_bkups/change.log';

SQL>alter database disable block change tracking;

RMAN ile incremental yedek alma esnasında veritabanı performansına doğrudan etki eden ‘block change tracking buffer space’ beklemelerinin (wait event) olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bu bekleme özellikle büyük hacimli veritabanlarında gözlemlenmiştir. 10.2 ile 11.2 verisyonları arasındaki veritabanlarını etkilemektedir.

Bu problemin çözümü için metalinkde yayınlanan [ID 1311518.1] nolu dökümana göre aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

1- Block Change Tracking log dosyası çok fazla I/O gören verilerin bulunduğu diskde olmamalıdır.

2- Large_pool_size değeri gözden geçirilmeli, düşük ise artırılmalıdır.

3- Oracle ın gizli (hidden) parametresi “_bct_public_dba_buffer_size” set edilmeli.

Change tracking için ayrılmış olan memory alanı aşağıdaki sorgu ile bulabilirsiniz.

select dba_buffer_count_public*dba_entry_count_public*dba_entry_size
from  x$krcstat;

Elde edilen değer 2 ile çarpılarak “_bct_public_dba_buffer_size” parametresinin alacağı değer hesaplanabilir.

SQL Server Veritabanının Oracle Veritabanına SQL Developer ile Taşınması (Migration)

Veritabanının taşınması (Migration), şema objeleri ve verinin üçüncü parti yani Oracle olmayan veritabanından (MySQL, Microsoft SQL Server, Sybase Adaptive Server, Microsoft Access, IBM DB2) Oracle veritabanına kopyalanması işlemidir.

MySQL, Microsoft SQL Server, Sybase Adaptive Server, Microsoft Access veya IBM DB2 veritabanlarından Oracle veritabanına taşıma işlemi SQL Developer ile aşağıdaki seçeneklerle kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

– Migration Wizard ile taşıma

– İstenilen tabloların Oracle veritabanına kopyalanması

Migration Wizard ile Taşıma İşlemi

Migration Wizard, üçüncü parti veritabanının Oracle’a taşınması için gereken adımları tek bir ekran üzerinden yönetilmesini sağlar. Bu adımlar aşağıdaki gibidir;

– Kaynak veritabanının (MySQL, Microsoft SQL Server, Sybase Adaptive Server, Microsoft Access, IBM DB2) capture edilmesi,

– Oracle veritabanı formatına dönüştürülmesi,

– DDL scriptinin çıkarılması,

– Dönüştürme işleminin gerçekleştirilmesi.

Kısaca taşıma işlemi hakkında bilgi sahibi olduktan sonra birlikte basit bir taşıma işlemi yapalım.

1-   TALIPTEST adında örnek bir SQL Server veritabanı oluşturdum.

2-   İlk olarak taşıma işlemi için repository oluşturmamız gerekiyor.

Migration repository, SQL Developer ‘ın taşıma işlemi için gerekli metadata verisini yönetmek için kullandığı şema objeleri topluluğudur. Migration repository için uygun bir Oracle veritabanında aşağıdaki gibi bir şema oluşturmamız ve bu şemayada aşağıdaki yetkileri vermemiz yeterlidir.

CREATE USER MIGRATIONS IDENTIFIED BY “migration”

DEFAULT TABLESPACE USERS

TEMPORARY TABLESPACE TEMP;

grant create session to migrations;

grant resource to migrations;

grant create view to migrations;

Çoklu şema taşımaları için yetkiler WITH ADMIN seçeneği ile aşağıdaki gibi verilmeli.

grant resource to migrations with admin option;

grant create role to migrations with admin option;

grant alter any trigger to migrations with admin option;

grant create user to migrations with admin option;

3- SQL Developer uygulamasını http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/index.html adresinden indirelim.

4- sqldeveloper-3.2.20.09.87.zip adı ile zipli olarak indirilen dosyayı extract edelim ve sqldeveloper.exe dosyasına çift tıklayalım.

5- Connections üzerine sağ tıklayıp “New Connections” menüsüne tıklayalım.

6-  Migration_Repository adından yeni bir bağlantı oluşturalım. Bu bağlantı veritabanına daha önce oluşturduğumuz MIGRATIONS kullanıcısı ile bağlanacaktır.

7- Migration Repository oluşturmak için Migration_Repository bağlantısına sağ tıklayıp, “Migration Repository” menüsü altındaki “Associate Migration Repository” menüsüne tıklayalım.

8- MIGRATIONS şeması altında gerekli şema objeleri oluşturulacak.

9- Üçüncü parti (MySQL, Microsoft SQL Server, Sybase Adaptive Server, Microsoft Access, IBM DB2) veritabanına SQL Developer ile bağlanabilmemiz için ilgili veritabanı için JTDS sürücüsüne ihtiyacımız var. SQL Server için gerekli olan jTDS sürücüsünü http://sourceforge.net/projects/jtds/files/jtds/1.2/jtds-1.2-dist.zip/download adresinden indirelim. İndirdiğimiz jtds-1.2-dist.zip isimli zipli dosyayı extract edelim.

10- “Tools” menüsünden “Preferences” menüsüne tıklayalım.

11- Sol taraftaki panelden “Third Party JDBC Drivers” seçeneğini seçelim ve sağ taraftan “Add Entry” butonuna tıklayalım.

12- İndirdiğimiz sürücü klasöründeki jar dosyasını seçelim.

13- “Tamam” butonuna tıklayalım.

14- Artık SQL Developer ile SQL Server veya Sybase bağlantısı yapabiliriz. SQL Server veritabanımıza aşağıdaki gibi bağlanalım.

 15- Ve son olarak taşıma yapacağımız veritabanı bağlantımızı oluşturalım.

16- Migration Wizard değişik şekillerde çalıştırılabilir. “Connections” altında bulunan üçüncü parti veritabanına sağ tıklayıp “Migrate to Oracle” menüsünü tıklayabileceğimiz gibi “Tools>Migration>Migrate…” menüsünü de tıklayabiliriz.

17- “Next” butonu ile devam edelim.

18- Migration repository veritabanı bağlantımızı seçelim.

19- Taşıma projemize bir isim verelim ve çıktı dosyaları için bir dizin seçelim.

20– Üçüncü parti veritabanı bağlantımızı seçelim. Bizim örneğimizde SQL Server veritabanı bağlantısını seçelim. Online ve Offline taşıma yapabiliriz.Online seçersek herşey Migration Wizard ekranı ile yapılır. Offline seçersek dönüştürme işlemi için gerekli DDL scriptler çıkarılır. Ve proje çıktı klasörümüze kaydedilir.

21- Taşınacak SQL Server veritabanımızı seçelim.

22- Dönüştürme seçeneklerini belirleyelim. Ve “Advanced Options” linkine tıklayarak “Microsoft SQL Server : Is quoted identifier on” seçeneğinin işaretli olduğundan emin olalım.

23- Hedef veritabanı (Oracle) bağlantısını seçelim.

24- Offline seçecek olursak, önceki adımda belirttiğim gibi taşıma işlemi için gerekli işlemlerin DDL scripti proje çıktı klasörüne kaydedilir.

25- Online veri taşıma için kaynak ve hedef veritabanı bağlantılarını seçelim.

26- “Finish” butonu ile taşıma işlemini başlatalım.

27- Taşıma ve dönüştürme işlemi başlayacaktır.

Artık SQL Server veritabanımız Oracle ‘da.

İstenilen tabloların Oracle veritabanına kopyalanması

Üçüncü parti veritabanındaki kopyalacanak tablonun üzerine sağ tıklayalım ve “Copy To Oracle” menüsüne tıklayalım.

Hedef  (Oracle) veritabanı bağlantısını seçelim. “Include Data” seçeneğini seçersek hem tablo yapısı hemde tablo verisi taşınır.

Oracle veritabanına tablo koyalama işlemi tamamlanmıştır.

Not: Bu yöntemle sadece table yapısı ve verisi taşınır. Tablo üzerindeki indeks, trigger v.s. taşınmaz.

Migration projelerinizde gönlünüz ferah bir şekilde kullanabilirsiniz 😉 Keyifli taşımalar diliyorum 🙂

Talip Hakan Öztürk

Oracle Veritabanına Arka Kapıdan Giriş

Merhaba Arkadaşlar,

Birkaç gün önce başıma gelen bir durumdan bahsetmek istiyorum. Veritabanlarımdan birisine login olurken asılı (hang) kaldım. Veritabanım yeni bağlantı kabul etmiyordu. Hemen veritabanı sunucusuna bağlandım ve listener durumunu kontrol ettim.

# lsnrctl status

Herşey normaldi. Listener veritabanımı dinliyordu. Zaten dinleyiciden gelen herhangi bir hata da almamıştım.

Busefer sunucu üzerinden “sqlplus / as sysdba” ile giriş yapmaya çalıştım ve yine başarısız oldum. Veritabanım bir problemden dolayı hiçbir bağlantıyı kabul etmiyordu. İşletim sistemi üzerinden çalışan arka plan işlemlerini kontrol ettim.

# ps -ef | grep ora_

Herşey normaldi. Ve o güne kadar bilmediğim birşey öğrendim. Oracle veritabanının bir arka kapı girişinin olduğunu! SQL*Plus aracının “prelim” parametresi ile veritabanına arka kapıdan girebiliyorsunuz 🙂 Prelim, direk SGA alanına bağlanır. Veritabanında herhangi bir oturum başlatmaz. Bundan dolayıda “Connected to:” şeklinde bir mesaj almayız. Doğrudan SQL promptuna düşeriz.

Prelim ile aşağıdaki gibi bağlanabiliriz.

# sqlplus -prelim / as sysdba
SQL>

Veya aşağıdaki gibide bağlanabilmekteyiz.

# sqlplus /nolog
SQL> set _prelim on
SQL> conn / as sysdba
Prelim connection established

Artık oradebug aracı ile SGA alanımızda analiz yapabiliriz.

SQL> oradebug setmypid
SQL> oradebug hanganalyze 12

Veritabanımızın user_dump_dest parametresi ile belirtilen dizin altında bir trace dosyası oluşturulur. Dosyaları zamana göre sıralayacak olursak en son üretilen dosyadır.

# ls -ltrh

Veya oradebug komutu ile trace dosyasının adını da öğrenebiliriz

SQL> oradebug TRACEFILE_NAME
/oracle/diag/rdbms/dbtalip/TALIPDB/trace/TALIPDB_ora_32739.trc

Trace dosyasını incelediğimizde aşağıdaki gibi başlayan satırların olduğunu görürüz.

*** 2012-06-11 12:14:02.870
================================================
HANG ANALYSIS:
  instances (db_name.oracle_sid): dbtalip.talipdb
  oradebug_node_dump_level: 12
  analysis initiated by oradebug
=================================================

İncelemeye devam ettiğimizde aşağıdaki probleme sebep olan oturum detaylarını görebiliriz.

os id: 981
process id: 29, oracle@dbtalip (TNS V1-V3)
session id: 74
session serial #: 47681

İlgili oturum sonlandırıldığında herşey normale dönecektir.

# kill -9 981

Talip Hakan Öztürk

ORADEBUG Nedir?

ORADEBUG Nedir?

ORADEBUG, SQL*Plus üzerinden icra edilen ve işlemlerin (process) internal bilgilerini dışarı almak için kullandığımız bir araçtır.

ORADEBUG komutlarının listesini aşağıdaki gibi görebiliriz. Şimdi en çok kullandığımız oradebug komutlarına göz atalım.

SQL> oradebug help

Bind değişkenlerle birlikte SQL cümlelerin trace ini oluşturmak;

1- Önce izlenilecek işlemin (process) PID numarası set edilir.

SQL> oradebug setospid 32318 Oracle pid: 29, Unix process pid: 32318, image: oracle@dbarge (TNS V1-V3)

veya kendimizide izlemek isteyebiliriz

SQL> oradebug setmypid

2- 10046 trace başlatılır.

SQL> oradebug EVENT 10046 trace name context forever, level 12

3- Trace dosyası incelenir.

# vi /oracle/diag/rdbms/dbarge/TEST11G/trace/TEST11G_ora_32318.trc

İşlem (Process) istatistiklerini izlemek;

1- V$PROCESS görüntüsü içinde PID alanı 11 olan LGWR işleminin istatistiklerini izlemek için setorapid komutu ile işlem set edilir.

SQL> oradebug setorapid 11 Oracle pid: 11, Unix process pid: 16944, image: oracle@dbarge(LGWR)

2- LGWR işlemi için istatistikler toplanır.

SQL> oradebug procstat

3- Toplanan istatistikler trace dosyasına yazılır.

SQL> oradebug TRACEFILE_NAME /oracle/diag/rdbms/dbarge/TEST11G/trace/TEST11G_lgwr_16944.trc

Kullanılan semaforları ve paylaşımlı bellek segmentlerini listelemek;

SQL> oradebug ipc

Bir işlemin hata kümesinin dump dosyasını oluşturmak;

SQL> oradebug setospid 11301

SQL> oradebug event immediate trace name errorstack level 3

 

Talip Hakan Öztürk

Veritabanı Host Adı / IP Adresi Değiştiğinde OEM Konfigürasyonu

Veritabanı host adı ve/veya ip adresi değiştiğinde, Enterprise Manager konsolunuz çalışmayacaktır. Çalışabilmesi için EMCA aracı ile repository oluşturma komutuyla OEM veritabanı konsolunu yeniden yapılandırmanız gerekmektedir.Bunun için aşağıdaki komutları kullanabiliriz.

emca -deconfig dbcontrol db -repos drop

emca -config dbcontrol db -repos create

veya

emca -deconfig dbcontrol db

emca -config dbcontrol db -repos recreate

TNS konfigürasyonumuz değişir ise (Örneğin dinleyici(listener) portumuz değişirse), bu durumda yine EMCA aracı ile aşağıdaki gibi tekrar konfigürasyonumuzu yapabiliriz.

emca -config dbcontrol db

Örnek: Repository silme (drop) ve oluşturma (create) işlemi sırasında bizden Veritabanı SID, dinleyici portu, SYS ve SYSMAN şifreleri gibi bilgileri isteyecektir. İstediği değerler, koyu renk ile yazdığım satırlardır. Repository silme (drop) işlemi yapıyorsak,veritabanı SID, dinleyici portu, SYS ve SYSMAN şifrelerini girdikten sonra emin olup olmadığımızı soracaktır. “y” diyerek silme işlemini gerçekleştirebiliriz. Aynı şekilde repository oluşturma (create) işlemi yapıyorsak,veritabanı SID, dinleyici portu, SYS ve SYSMAN şifrelerini girdikten sonra emin olup olmadığımızı soracaktır. “y” diyerek oluşturma işlemini gerçekleştirebiliriz.

talip /oracle/ora11gR2> emctl stop dbconsole

Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.2.0 Copyright (c) 1996, 2010 Oracle Corporation.  All rights reserved.

http://dbtalip:1158/em/console/aboutApplication Stopping Oracle Enterprise Manager 11g Database Control …  …  Stopped.

talip /oracle/ora11gR2> emca -deconfig dbcontrol db -repos drop

STARTED EMCA at Nov 29, 2011 9:16:31 AM

EM Configuration Assistant, Version 11.2.0.0.2 Production Copyright (c) 2003, 2005, Oracle.  All rights reserved.

Enter the following information:

Database SID: TEST11GR2

Listener port number: 1521

Password for SYS user:

Password for SYSMAN user:

———————————————————————- WARNING : While repository is dropped the database will be put in quiesce mode. ———————————————————————-

Do you wish to continue? [yes(Y)/no(N)]: y

Nov 29, 2011 9:16:53 AM oracle.sysman.emcp.EMConfig perform

INFO: This operation is being logged at

/oracle/cfgtoollogs/emca/TEST11GR2/emca_2011_11_29_09_16_30.log.

Nov 29, 2011 9:16:53 AM oracle.sysman.emcp.util.DBControlUtil stopOMS

INFO: Stopping Database Control (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:16:55 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke

INFO: Dropping the EM repository (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:19:15 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke

INFO: Repository successfully dropped Enterprise Manager configuration completed successfully FINISHED EMCA at Nov 29, 2011 9:19:18 AM

talip /oracle/ora11gR2> emca -config dbcontrol db -repos create

STARTED EMCA at Nov 29, 2011 9:19:25 AM

EM Configuration Assistant, Version 11.2.0.0.2 Production Copyright (c) 2003, 2005, Oracle.  All rights reserved.

Enter the following information:

Database SID: TEST11GR2

Listener port number: 1521

Listener ORACLE_HOME [ /oracle/ora11gR2 ]:

Password for SYS user:

Password for DBSNMP user:

Password for SYSMAN user:

Email address for notifications (optional):

Outgoing Mail (SMTP) server for notifications (optional):

—————————————————————–

You have specified the following settings

Database ORACLE_HOME ……………. /oracle/ora11gR2

Local hostname ……………. dbtalip

Listener ORACLE_HOME ……………. /oracle/ora11gR2

Listener port number ……………. 1521

Database SID ……………. TEST11GR2

Email address for notifications ……………

Outgoing Mail (SMTP) server for notifications ……………

—————————————————————–

Do you wish to continue? [yes(Y)/no(N)]: y

Nov 29, 2011 9:19:46 AM oracle.sysman.emcp.EMConfig perform

INFO: This operation is being logged at

/oracle/cfgtoollogs/emca/TEST11GR2/emca_2011_11_29_09_19_24.log.

Nov 29, 2011 9:19:47 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig createRepository

INFO: Creating the EM repository (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:26:16 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke

INFO: Repository successfully created

Nov 29, 2011 9:26:22 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig uploadConfigDataToRepository

INFO: Uploading configuration data to EM repository (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:27:19 AM oracle.sysman.emcp.EMReposConfig invoke

INFO: Uploaded configuration data successfully

Nov 29, 2011 9:27:21 AM oracle.sysman.emcp.util.DBControlUtil secureDBConsole

INFO: Securing Database Control (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:27:31 AM oracle.sysman.emcp.util.DBControlUtil secureDBConsole

INFO: Database Control secured successfully.

Nov 29, 2011 9:27:31 AM oracle.sysman.emcp.util.DBControlUtil startOMS

INFO: Starting Database Control (this may take a while) …

Nov 29, 2011 9:28:09 AM oracle.sysman.emcp.EMDBPostConfig performConfiguration

INFO: Database Control started successfully

Nov 29, 2011 9:28:09 AM oracle.sysman.emcp.EMDBPostConfig performConfiguration

INFO: >>>>>>>>>>> The Database Control URL is https://dbtalip:1158/em <<<<<<<<<<<

Nov 29, 2011 9:28:13 AM oracle.sysman.emcp.EMDBPostConfig invoke

WARNING:

************************  WARNING  ************************

Management Repository has been placed in secure mode wherein Enterprise Manager data will be encrypted.  The encryption key has been placed in th file:

/oracle/ora11gR2/dbtalip_TEST11GR2/sysman/config/emkey.ora. Ensure this file is backed up as the encrypted data will becom unusable if this file is lost.

***********************************************************

Enterprise Manager configuration completed successfully

FINISHED EMCA at Nov 29, 2011 9:28:13 AM

talip /oracle/ora11gR2> emctl status dbconsole

Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.2.0

Copyright (c) 1996, 2010 Oracle Corporation.  All rights reserved. https://dbtalip:1158/em/console/aboutApplication

Oracle Enterprise Manager 11g is running. ——————————————————————

Logs are generated in directory /oracle/ora11gR2/dbtalip_TEST11GR2/sysman/log talip /oracle/ora11gR2>

Talip Hakan Öztürk