Oracle ZFS Storage Appliance Üzerinde Çalışan Oracle Veritabanlarında HCC Nasıl Aktfileştirilir?

Exadata ile beraber HCC (Hybrid Columnar Compression) sıkıştırma yöntemiyle tanıştık. HCC, sadece Exadata ile çıktı ama artık storage olarak ZFS ve Pillar depolama cihazı (Storage Appliance) kullanan Oracle veritabanları için de kullanılabilir durumdadır. HCC, Oracle Database Enterprise Edition ile ücretsizdir. Ek veritabanı seçeneği ve/veya ZFS Depolama Cihazı seçeneği gerekmemektedir. Kullanılan Oracle Veritabanı sürümü 11.2.0.3 olmalıdır. ZFS Depolama Cihazı üzerinde çalışan Oracle veritabanlarında HCC kullanımını etkinleştirmek için, 13343438 numaralı yamayı (patch set update)yüklememiz yeterlidir.

1- Yükleyeceğimiz yamanın daha önce yüklenilen yamalarla (patches) çakışıp çakışmadığını aşağıdaki gibi kontrol edelim.

unzip p13343438_112030_Linux-x86-64.zip
opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir ./13343438

Not: Platformumuza göre doğru yamayı metalink adresinden indirmemiz gerekir(p13343438_11203_.zip).

2- Geçerli dizinimizi, 13343438 numaralı yamamızın bulunduğu dizine set edelim ve OPatch aracını aşağıdaki gibi çalıştırarak yamamızı yükleyelim.

cd 13343438
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch apply

3- Aşağıdaki adımla değiştirilmiş SQL dosyaları veritabanımıza yüklenir. RAC ortamında, aşağıdaki adımı sadece bir node üzerinde gerçekleştirmemiz yeterlidir. Yamayı uyguladığımız Oracle home üzerinde çalışan tüm veritabanı instancelarına (bir veya birden fazla olabilir) SQL * Plus aracını kullanarak bağlanıp, catbundle.sql scriptini aşağıdaki gibi çalıştıralım.

cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
sqlplus / as sysdba
SQL> STARTUP
SQL> @catbundle.sql psu apply

4- Oluşan hatalar için aşağıdaki log dosyalarını kontrol edelim.

vi ORACLE_BASE/cfgtoollogs/catbundle/catbundle_PSU__APPLY_.log
vi ORACLE_BASE/cfgtoollogs/catbundle/catbundle_PSU__GENERATE_.log

5- Yedek için RMAN kullanıyorsak, kataloğu da yükseltmemiz gerekmektedir. Son olarak kataloğumuzu da aşağıdaki gibi yükseltelim.

rman catalog username/password@tns
RMAN> UPGRADE CATALOG;

Artık HCC’yi Oracle ZFS Storage Appliance üzerinde çalışan Oracle Veritabanlarında kullanabiliriz.

Talip Hakan Öztürk