Ne Zaman Hangisini Kullanmalıyım? LOGGING mi? NOLOGGING mi?

Ne Zaman Hangisini Kullanmalıyım? LOGGING mi? NOLOGGING mi?

LOGGING kelimesi tablo, index veya tablespace oluştururken kullandığımız anahtar kelimedir. Objeyi oluştururken LOGGING kullanırsak ilgili obje üzerindeki DML işlemleri redo log dosyasında loglanır. NOLOGGING kullanılırsa log üretimi bazı durumlarda yapılmaz. LOGGING/NOLOGGING üzerine forumlarda bir çok soru sorulmaktadır. Sorulardan bazıları şu şekilde: NOLOGGING avantajı nedir? Ne zaman NOLOGGING kullanmalıyız? Tablespace düzeyinde NOLOGGING kullanıldıysa, bu tablespace içindeki tablolarımız LOGGING olabilir mi?

Tablespace seviyesindeki LOGGING/NOLOGGING kelimesi sadece bu tablespace içinde oluşturulacak objelerin varsayılan LOGGING durumunu tablespace ‘den miras (inherit) alması içindir. Şimdi test yaparak tek tek inceleyelim.

Önce NOLOGGING kullanarak NOLOGGING_TS adında bir tablespace oluşturuyorum.

CREATE TABLESPACE NOLOGGING_TS DATAFILE

‘/data_TALIPDB/nologging_ts.dbf’ SIZE 1024M AUTOEXTEND OFF

NOLOGGING

ONLINE

PERMANENT

EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 10M

BLOCKSIZE 8K

SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO

FLASHBACK ON;

Şimdi oluşturduğumuz NOLOGGING_TS tablespace içinde aşağıdaki gibi bir tablo oluşturalım ve tablo scriptimizde LOGGING/NOLOGGING ifadesini kullanmayalım;

CREATE TABLE talip_deneme (

id NUMBER

)

TABLESPACE nologging_ts;

Aşağıdaki sorgu ile baktığımızda tablomuzun NOLOGGING (LOGGING=NO) olarak oluşturulduğunu görürüz.

SELECT table_name, logging

FROM dba_tables

WHERE tablespace_name = ‘NOLOGGING_TS’

TABLE_NAME LOGGING

—————————— ——-

TALIP_DENEME NO

Şimdi de tablomuzu aşağıdaki gibi LOGGING ifadesini kullanarak, oluşturduğumuz NOLOGGING_TS tablespace içinde oluşturalım.

CREATE TABLE talip_deneme2 (

id NUMBER

)

TABLESPACE nologging_ts

LOGGING;

Yukarıdaki sorgu ile baktığımızda tablomuzun LOGGING (LOGGING=YES) olarak oluşturulduğunu görürüz.

SELECT tablespace_name, logging

FROM dba_tables

WHERE table_name = ‘TALIP_DENEME2’

TABLE_NAME LOGGING

—————————— ——-

TALIP_DENEME NO

TALIP_DENEME2 YES

O halde tablespace seviyesinde LOGGING/NOLOGGING kelimesinin kullanılması, bu tablespace içinde oluşturulacak objelerin varsayılan loglama durumunu tablespace ‘den alması içindir.

NOLOGGING olarak oluşturulan bir tablo sonradan aşağıdaki gibi LOGGING yapılabilir. Veya tam tersi de olabilir.

ALTER TABLE talip_deneme LOGGING;

ALTER TABLE talip_deneme2 NOLOGGING;

Bu durum tablespace içinde geçerlidir. NOLOGGING olarak oluşturulan bir tablespace sonradan aşağıdaki gibi LOGGING yapılabilir. Veya tam tersi de olabilir.

ALTER TABLESPACE nologging_ts LOGGING;

Bu durumda tablespace içinde önceden oluşturulan NOLOGGING objeler, NOLOGGING olarak devam edecektir. Bu tablespace içinde yeni oluşturulacak objelerin varsayılan loglama durumu LOGGING olacaktır. Yazımın başında NOLOGGING kullanılırsa log üretim işlemi bazı durumlarda yapılmaz demiştim. NOLOGGING kullanılırsa bazı durumlarda log üretimi devam edebilir. Peki bu durumlar nelerdir?

Tablo Log Durumu Insert Modu Arşiv Modu Redo Log üretimi
LOGGING APPEND ARCHIVE LOG REDO Üretilir
NOLOGGING APPEND ARCHIVE LOG REDO Üretilmez
LOGGING No APPEND ARCHIVE LOG REDO Üretilir
NOLOGGING No APPEND ARCHIVE LOG REDO Üretilir
LOGGING APPEND NO ARCHIVE LOG REDO Üretilmez
NOLOGGING APPEND NO ARCHIVE LOG REDO Üretilmez
LOGGING No APPEND NO ARCHIVE LOG REDO Üretilir
NOLOGGING No APPEND NO ARCHIVE LOG REDO Üretilir

SQL*Loader veri yükleme yöntemlerinden birisi olan “Direct Path Load” işlemleri NOLOGGING bir tabloda redo log üretmez. Veritabanında “force logging” yapılmışsa, yani loglamaya zorlanmışsa, her zaman (LOGGING veya NOLOGGING) redo log üretilir. Tablo LOGGING modunda olsa bile veritabanı arşiv modu NO ARCHIVE LOG ise, “Direct Path Load” işlemleri redo log üretmez. Veritabanı arşiv modu ARCHIVE LOG ise, tablomuz LOGGING modunda redo log üretir. Yine böyle bir durumda “Direct Path Load” işlemleri redo log üretir. Veritabanı arşiv modu ARCHIVE LOG olsa bile tablomuz NOLOGGING modunda redo log üretmez. Yine böyle bir durumda “Direct Path Load” işlemleri redo log üretmez.

“Direct Path Load” dediğimiz işlem, buffer cache ‘i geçerek direk disk ile işlem yapar.

Bir tabloyu NOLOGGING oluşturmak LOGGING olarak oluşturmaktan daha kısa sürer. Basit bir test yapalım. Önce “dba_tables” görüntüsünün (view) bir kopyasını oluşturmak isteyelim. Önce LOGGING olarak kopya oluşturalım ve işlem süresini görelim;

SQL> set timing on

SQL> create table talip_logging logging as select * from dba_tables;

Table created.

Elapsed: 00:00:01.20

Şimdi de NOLOGGING olarak kopya oluşturalım ve işlem süresini görelim;

SQL> create table talip_nologging nologging as select * from dba_tables;

Table created.

Elapsed: 00:00:00.60

Süreleri inceledğimizde NOLOGGING işlem daha kısa sürdüğünü görüyoruz.

NOLOGGING yapılacak objeler genelde verisi hiç değişmeyen, sabit objelerdir. Versi hiç değişmeyen parametrik tablolar, doldur/boşalt tablolar örnek olarak verilebilir. Bu tip objelerin mutlaka tam (full) yedeği alınmalıdır. Aksi takdirde kurtarma (recover) işlemini gerçekleştiremezsiniz. Son olarak aklınıza şöyle bir soru gelebilir. NOLOGGING olarak açılan bir tabloda bir kaydı yanlışlıkla silersek artık rollback yapamam gibi bir durum söz konusu değildir. Tablonuz NOLOGGING olsa bile, yanlışlık sildiğiniz bir kaydı rollback ile geri getirebilirsiniz. Çünkü bu işlem UNDO dediğimiz segmentlerle alakalıdır. LOGGING/NOLOGGING tamamen redo ile alakalı bir durumdur. Bu durum ile alakalı da bir örnek yapalım. Önce NOLOGGING bir tablo oluşturalım;

CREATE TABLE talip_deneme3 (

isim varchar2(10)

)

NOLOGGING;

Tablomuza bir kayıt girelim;

insert into talip_deneme3 values(‘talip’);

commit;

Kaydımızı silelim;

delete from talip_deneme3;

rollback;

select * from talip_deneme3;

rollback yaptığımızda tablomuz NOLOGGING olduğu halde verimizin geri geldiğini gördük. Demek ki rollback işlemi LOGGING/NOLOGGING ile alakalı değildir.

Talip Hakan Öztürk

RMAN Block Change Tracking ve “_bct_public_dba_buffer_size” Hidden Parametresi

10g ile gelen önemli özelliklerden biri olan “block change tracking”, alınan son yedekten itibaren değişen bloklar hakkında log tutar. Bir sonraki yedek esnasında değişen blokları tespit etmek için bütün veri dosyalarını taramak yerine “block change tracking” log dosyasını kullanır. Değişen blokların tespit edilmesi ve ilgili log dosyasına yazılması CTWR prosesi tarafından yapılmaktadır. Block change tracking aktif edilmesiyle RMAN daha performanslı çalışır.

Block Change Tracking aşağıdaki gibi aktif veya iptal edilir.

SQL>alter database enable block change tracking using file '/rman_bkups/change.log';

SQL>alter database disable block change tracking;

RMAN ile incremental yedek alma esnasında veritabanı performansına doğrudan etki eden ‘block change tracking buffer space’ beklemelerinin (wait event) olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bu bekleme özellikle büyük hacimli veritabanlarında gözlemlenmiştir. 10.2 ile 11.2 verisyonları arasındaki veritabanlarını etkilemektedir.

Bu problemin çözümü için metalinkde yayınlanan [ID 1311518.1] nolu dökümana göre aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

1- Block Change Tracking log dosyası çok fazla I/O gören verilerin bulunduğu diskde olmamalıdır.

2- Large_pool_size değeri gözden geçirilmeli, düşük ise artırılmalıdır.

3- Oracle ın gizli (hidden) parametresi “_bct_public_dba_buffer_size” set edilmeli.

Change tracking için ayrılmış olan memory alanı aşağıdaki sorgu ile bulabilirsiniz.

select dba_buffer_count_public*dba_entry_count_public*dba_entry_size
from  x$krcstat;

Elde edilen değer 2 ile çarpılarak “_bct_public_dba_buffer_size” parametresinin alacağı değer hesaplanabilir.

Obsolete Yedekler Silinirken RMAN-03002 ve RMAN-06091 Hatalarının Alınması

RMAN üzerinden obsolete yedekler silinilirken aşağıdaki hatalar alınabilir. Bunun sebebi disk yedeklerinin yanında tape yedeklerininde olması.

RMAN> delete obsolete;

RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: failure of delete command at 02/04/2018 20:28:22
RMAN-06091: no channel allocated for maintenance (of an appropriate type)

Tape üzerindeki yedeklerin silinebilmesi için tape ‘e kanal açamamasından kaynaklı bir problemdir.

Çözüm için aşağıdaki gibi kanal açılması gerekmektedir. Hem tape hem de disk yedeklerini aynı anda silmek istiyorsak, aşağıdaki gibi ayrı ayrı kanal açmamız gerekir.

RMAN> allocate channel for maintenance type disk;
RMAN> allocate channel for maintenance device type ‘sbt_tape’ PARMS ‘…’;
RMAN> delete obsolete;

Sadece disk üzerindeki obsolete yeddekleri silmek istiyorsak, komutumuz aşağıdaki gibi olacaktır.

RMAN> allocate channel for maintenance type disk;
RMAN> delete obsolete device type disk;