Oracle Database 11g R2 Kurulumu için Enterprise Linux Üzerinde Yapılması Gerekenler

Bir önceki makalemizde Oracle Enterprise Linux’un kurulumunu öğrenmiştik. Oracle neyazıkki Linux üzerinde next next diyerek kurulmuyor. Linux üzerinde set edilmesi gereken bir takım parametreler vardır. Bu makalemizle Oracle Enterprise Linux kurduğumuz sunucumuzu Oracle Database 11gR2 kurulumuna hazırlayacağız. Bunun için yapmamız gerekenleri adım adım numaralandırarak sizlere anlatacağım. Aşağıdaki tüm işlem adımları aksi belirtilmedikçe “root” kullanıcısı ile yapılacaktır.
1- Hosts dosyası aşağıdaki gibi düzenlenmelidir.

$vi /etc/hosts

 <IP-address> <fully-qualified-machine-name> <machine-name>
192.168.0.2          ora11gr2.localdomain          ora11gr2

2- Kernel parametreleri sysctl.conf dosyasında aşağıdaki gibi set edilmelidir. Bu değerler Oracle’ın önerdiği değerlerdir. Sunucunuza göre bazı değerleri değiştirebilirsiniz.

$vi /etc/sysctl.conf

fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 4194304
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048586

Değişikliklerin uygulanması için sunucu restart edilmelidir. Ya da aşağıdaki komutla restart edilmeden değişikliklerin uygulanmasını sağlayabilirsiniz.

$/sbin/sysctl –p

– kernel.shmmax fiziksel memory nin yarısı kadar olmalıdır.
– kernel.shmall tüm memory nin page size ı kadar olmalıdır.

3- Oracle veritabanının üzerinde çalışacağı işletim sistemi oracle kullanıcısı için limit değerleri limits.conf dosyasında aşağıdaki gibi set edilmelidir.

$vi /etc/security/limits.conf

oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536

4- /etc/pam.d/login dosyasına aşağıdaki satır eklenir.

$vi /etc/pam.d/login

session required pam_limits.so

5- Oracle Enterprise Linux 5 kurulumu makalesinde belirttiğimiz gibi SELINUX disable olmalıdır.

$vi /etc/selinux/config
SELINUX=disabled

6- Oracle ın ihtiyaç duyduğu rpm ler yüklü olmalıdır. Aşağıdaki komutla rpm kontrolü yapılır.

$rpm -q binutils compat-db compat-libstdc++-33 libgcc glibc glibc-devel glibc-headers gcc gcc-c++ libgcc libstdc++ cpp make libaio ksh elfutils-libelf make sysstat libaio libaio-devel setarch libXp –qf “%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE} (%{ARCH})\n”|sort

Yüklü olmayan rpm için cd/dvd/iso içinden ilgili rpm aşağıdaki komutla yüklenir.

$cd /media/cdrom/Server
$rpm -ivh binutils-2.*

7- Oracle veritabanının işletim sisteminde çalışacağı kullanıcı ve gruplar oluşturulur.

– İşletim sistemi grupları oluşturulur
$ /usr/sbin/groupadd -g 501 oinstall
$ /usr/sbin/groupadd -g 500 dba
– Oracle software in kurulacağı dizin oluşturulur. Bu dizini değiştirebilirsiniz. Ben Oracle ın varsayılan dizinini oluşturuyorum.
$ mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
– Oracle Kullanıcısı yukarıdaki home dizini kullanacak şekilde oluşturulur.
$ /usr/sbin/useradd -m -u 501 -g oinstall -G dba -d /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 oracle
– Oracle kullanıcısı yukarıda oluşturulan home dizinin ownerı set edilir.
$ chown -R oracle:oinstall /u01
– Bu dizin için haklar verilir.
$ chmod -R 775 /u01
– Oracle kullanıcısının şifresi belirlenir.
$ passwd oracle

8- Oracle kullanıcısı ile login olunur ve .bash_profile aşağıdaki gibi düzenlenir.

$vi .bash_profile
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=11gr2.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=DB11GR2; export ORACLE_SID
ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM
PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH

if [ $USER = “oracle” ]; then
if [ $SHELL = “/bin/ksh” ]; then
ulimit –p 16384
ulimit –n 65536
else
ulimit –u 16384 –n 65536
fi
fi

bash_profile yukarıdaki gibi düzenlendikten sonra kaydedilir. Ve aşağıdaki gibi çalıştırılarak ortam değişkenleri set edilir.
$. .bash_profile
Oracle Enterprise Linux 5 sunucumuz Oracle Veritabanı kurulumuna hazırdır. Bir sonraki makalede Oracle Database 11g R2 kurulumunu adım adım sizlere anlatacağım.

Talip Hakan ÖZTÜRK

Oracle Enterprise Linux 5 Kurulumu

Bu makalede sizlere Oracle Enterprise Linux 5 kurulumunu adım adım numaralandırarak anlatacağım. Yapılan araştırmalar veritabanının üzerinde koşacağı işletim sistemi olarak Linux un tercih edildiğini göstermektedir. Aslında bu Linux un daha güvenilir bir işletim sistemi olduğunun açık bir göstergesidir diyebiliriz. Kurulumu ise hiç de sandığınız kadar korkutucu değil. Oracle ın sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz Oracle Enterprise Linux 5, Red Hat EL 5 ile aynı özelliklere sahip. İsterseniz lafı uzatmadan adım adım OEL 5 kurulumuna geçelim. Kurulumu VMware sanal bilgisayarda yapıyor olacağız.

1. Oracle http://edelivery.oracle.com/linux dan indirdiğimiz 2 adet DVD iso dosyasının birincisini VMWare e aşağıdaki gibi mount ediyoruz.

2. CD den boot edecek şekilde sanal makinamızı RUN ediyoruz ve aşağıdaki gibi bir pencere bizi karşılayacaktır. [ENTER] tuşuna basıp devam ediyoruz.

3. CD yada iso dosyamızın çalışabilirliğini test edecek olan aşağıdaki pencerede [TAB] tuşu ile SKIP butonuna geçip [ENTER] ile devam ediyoruz.


4. “Welcome” ekranında [NEXT] ile devam ediyoruz.

5. Kurulum dili olarak “English” seçiyoruz ve devam ediyoruz.

6. Klavye dili olarak “Turkish” seçiyoruz. Türkçe klavyeye alışanlar için

7. Linux partition bilgilerinin bulunduğu partition tablosunu okuyamazsa bu uyarıyı verir ve bilgilerin silineceğini bildirir. Önemsiz olduğunu düşünüyorsak YES i tıklarak devam ediyoruz.


8. “Review and modify partitioning layout” check boxı işaretleyip partition işlemini Linuxa bırakıyoruz. İstersek yukarıdan “Create custom Layout” seçeneceğini seçerek partitionları kendinizde belirleyebilirsiniz.


9. Dialog kutusuna [YES] diyerek devam ediyoruz.


10. “Create Default Layout” seçeneğini 8. Adımda işaretlediğimiz için size değerlerini değiştirebileceğimiz aşağıdaki pencere gelecektir. Benim set edeceğim değerler test kurulumu için olacaktır. Siz ihtiyaçlarınız doğrultusunda farklı size lar verebilirsiniz.


11. /boot partition ı seçip Edit diyorum ve size olarak 150MB giriyorum


12. Aynı şekilde /root ve /swap partitionlar içinde Edit diyerek sizeları giriyorum. Burada dikkat edilmesi gereken nokta SWAP için RAM in iki katı yer verilmesidir.

13. Boot Loader yazılımı olan Grub un yükleneceğini söyleyen aşağıdaki ekranda herhangi bir değişiklik yapmadan [NEXT] ile devam ediyoruz.

14. Makine adı ve IP bilgilerini giriyoruz

15. Bulunduğumuz bölgeyi seçiyoruz.

16. Root kullanıcısının şifresini giriyoruz.

17. “Customize now” seçeneğini işaretleyip gerekli rpm paketlerin yüklenmesi gerekmektedir. Oracle DB nin ihtiyaç duyduğu birtakım rpmler için mutlaka gereklidir.

18. Oracle Veritabanının çalışabilmesi için aşağıdaki seçeneklerin işaretli olması gerekmektedir. Ayrıca ilgili paket seçildiğinde üzerinde sağ tıklayıp [select all optional packages] demeyi unutmamalıyız.

Desktop Environments->GNOME

Applications->Editors, Graphical Internet, Text-based Internet

Development->Development Libraries, Development Tools, Legacy Software Development

Servers->Server Configuration Tools

Base System->Administration Tools, Base, Java, Legacy Software Support, System Tools, X Window System

19. [NEXT] ile devam ediyoruz.

20. Bize 2. Ve 3. Kurulum CDlerini veya DVDlerini hazırda tutmamızı söyleyen bir uyarı verecektir. [Continue] diyerek devam ediyoruz.

21. Kurulum esnasında 2.isoyu veya CDleri isteyecektir. Gerekli CD/DVD takılarak ya da 1. Adımda bahsettiğim gibi 2.isoyu cdrom a mount ederek devam edebilirsiniz.

22. “Reboot” diyerek kurulumumuzu tamamlıyoruz.

23. Açılışta konfigürasyon ekranı bizi karşılayacaktır.

24. Lisans sözleşmesini kabul edip [FORWARD] ile devam ediyoruz.

25. Güvenlik duvarını “Disabled” olarak ayarlıyoruz. Zaten veritabanımızın internete çıkışı olamayacaktır.

26. Uyarı penceresine “YES” diyoruz. Zaten emin olmasak bunu yapmayızJ

27. SELinux, Linux sistemlerinde güvenliği üst düzeyde arttırmak için geliştirilmiştir. Oracle önermediğinden SELinux’u “Disabled” yapıyoruz.

28. Uyarı penceresine “YES” diyoruz.

29. Kdump ekranında herhangi bir değişiklik yapmadan [FORWARD] ile devam ediyoruz.

30. Tarih ve zaman ayarını yapıyoruz.

31. Yeni bir kullanıcı oluşturup oluşturmayacağımızı soruyor.

32. Forward ile devam ediyorum. Veritabanı için gerekli kullanıcıyı sonradan oluşturacağım. Gelen uyarı penceresine “Continue” diyerek devam ediyorum.

33. Ses kartının bulunamadığına dair bilgi veriyor.

34. “Finish” ile konfigürasyonumu bitiriyorum.

35. “OK” tıklayarak sistemimi yeniden başlatıyorum.

36. Login ekranı gelecektir. Sistemimiz hazırdır.

Kurulumumuz bitti. Ancak Oracle veritabanının veya Oracle uygulamasının çalışabilmesi için bazı kernel parametrelerinin set edilmesi gerekmektedir. Bir sonraki makalede bu parametrelerin ne olduğu hakkında yazacağım.

Talip Hakan ÖZTÜRK