Bir Triggerı Disable Olarak Oluşturabilir miyiz?

Merhaba Arkadaşlar,

Geçen bir yazılımcı arkadaşımdan bana triggerlar hakkında bir soru geldi.

Soru şöyleydi: Trigger’ı disable olarak oluşturmak istiyorum bu mümkün mü?

11g öncesine kadar tüm triggerlar oluşturulur oluşturulmaz varsayılan olarak enable durumdadır. Yani direk devreye girerler. Bu durum canlı sistemlerde istenilmeyen sıkıntılara yol açabilmekteydi.  11g öncesinde oluşturulan trigger, “ALTER TRIGGER trigger_name DISABLE;” cümlesi ile disable edilebilmekteydi.  Ancak trigger ‘ın oluşturulması ve disable edilmesi arasındaki zaman diliminde trigger’ın çalışma ihtimali olabilmektedir.

11g ile birlikte bu sorunumuz aşağıdaki örnekte olduğu gibi DISABLED TRIGGER ile çözülmüştür. 11g ile Trigger oluşturulurken direk disable olarak oluşturulabilmektedir.

CREATE OR REPLACE TRIGGER TALIP_TEST_TRIG
BEFORE INSERT ON TALIP_TEST
FOR EACH ROW
DISABLED
BEGIN
:NEW.TARIH := SYSDATE;
END;

Talip Hakan Öztürk