RMAN Yedek Sıkıştırma Seviyelerinin Karşılaştırılması

Merhaba Arkadaşlar,

Oracle 11g R2 ile birlikte farklı sıkıştırma (compression) seviyelerini kullanabilir durumdayız. BASIC, LOW, MEDIUM ve HIGH olmak üzere 4 farklı sıkıştırma seviyesi vardır. LOW, MEDIUM ve HIGH  sıkıştırma seviyelerini kullanabilmemiz için “Advanced Compression” lisansımız olması gerekmektedir. Bu yazımda, 4 sıkıştırma seviyesinde testler yapacağız. Sıkıştırma seviyelerini zaman ve boyut (size) olarak karşılaştıracağız.

O halde hemen testimize geçelim.

Aşağıdaki gibi bir shell script yazdım. Böylelikle yedek zamanını da izleyebileceğiz.

# vi rman_compression_test.sh

Aşadağıdaki satırları rman_compression_test.sh scriptimize yazıp kaydedelim.

echo  “RMAN Backup Start Date :” `date ‘+%d.%m.%Y %H:%M:%S’`

StartTime=$(date +%s)

export NLS_LANG=AMERICAN export NLS_DATE_FORMAT=’DD-MON-YYYY HH24:MI:SS’

rman target / << EOSQL

backup as compressed backupset database;

EOSQL

EndTime=$(date +%s)

DiffTime=$(( $EndTime – $StartTime ))

echo “RMAN Backup Finished.”

echo “Backup End Date :”  `date ‘+%d.%m.%Y %H:%M:%S’`

echo “RMAN Backup Duration :”  $DiffTime

Yedek dosyalarımızın yerini set edelim.

# rman target /

RMAN> CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT ‘/oracle/yedek/bck_test11g/%U’;

1- BASIC sıkıştırma seviyesi testi. Önce varolan sıkıştırma seviyemizi görelim.

# rman target /

RMAN> SHOW COMPRESSION ALGORITHM ;

RMAN configuration parameters for database with db_unique_name DBARGE are:

CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM ‘BASIC’ AS OF RELEASE ‘DEFAULT’ OPTIMIZE FOR LOAD TRUE;

BASIC seviye kullanıyoruz. Şimdi 10GB olan test veritabanımızın sıkıştırılmış yedeğini alalım.

# . rman_compression_test.sh

RMAN Backup Start Date : 13.03.2012 16:19:33

…..

Recovery Manager complete.

RMAN Backup Finished.

Backup End Date : 13.03.2012 16:26:32

RMAN Backup Duration : 419

Yedek esnasında ortalama load aşağıdaki gibiydi.

# top load average: 1.12, 0.82, 0.75

Yedek boyutu: 636M

2- LOW sıkıştırma seviyesi testi.

# rman target /

RMAN> CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM ‘LOW’;

old RMAN configuration parameters:

CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM ‘BASIC’ AS OF RELEASE ‘DEFAULT’ OPTIMIZE FOR LOAD TRUE;

new RMAN configuration parameters:

CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM ‘LOW’ AS OF RELEASE ‘DEFAULT’ OPTIMIZE FOR LOAD TRUE;

new RMAN configuration parameters are successfully stored

Şimdi LOW seviye kullanıyoruz. Yedeğimizi başlatalım.

# . rman_compression_test.sh

RMAN Backup Start Date : 13.03.2012 16:30:36

…..

Recovery Manager complete.

RMAN Backup Finished.

Backup End Date : 13.03.2012 16:33:45 RMAN

Backup Duration : 189

Yedek esnasında ortalama load aşağıdaki gibiydi.

# top load average: 1.34, 0.85, 0.74

Yedek boyutu: 797M

3- MEDIUM sıkıştırma seviyesi testi.

# rman target /

RMAN> CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM ‘MEDIUM’;

old RMAN configuration parameters:

CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM ‘LOW’ AS OF RELEASE ‘DEFAULT’ OPTIMIZE FOR LOAD TRUE;

new RMAN configuration parameters:

CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM ‘MEDIUM’ AS OF RELEASE ‘DEFAULT’ OPTIMIZE FOR LOAD TRUE;

new RMAN configuration parameters are successfully stored

Şimdi MEDIUM seviye kullanıyoruz. Yedeğimizi başlatalım.

# . rman_compression_test.sh

RMAN Backup Start Date : 13.03.2012 16:36:21

…..

Recovery Manager complete.

RMAN Backup Finished.

Backup End Date : 13.03.2012 16:40:19

RMAN Backup Duration : 238

Yedek esnasında ortalama load aşağıdaki gibiydi.

# top load average: 1.38, 0.93, 0.77

Yedek boyutu: 674M

4- HIGH sıkıştırma seviyesi testi.

# rman target /

RMAN> CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM ‘HIGH’;

old RMAN configuration parameters:

CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM ‘MEDIUM’ AS OF RELEASE ‘DEFAULT’ OPTIMIZE FOR LOAD TRUE;

new RMAN configuration parameters:

CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM ‘HIGH’ AS OF RELEASE ‘DEFAULT’ OPTIMIZE FOR LOAD TRUE;

new RMAN configuration parameters are successfully stored

Şimdi HIGH seviye kullanıyoruz. Yedeğimizi başlatalım.

# . rman_compression_test.sh

RMAN Backup Start Date : 13.03.2012 16:42:21

…..

Recovery Manager complete.

RMAN Backup Finished.

Backup End Date : 13.03.2012 17:34:30

RMAN Backup Duration : 3129

Yedek esnasında ortalama load aşağıdaki gibiydi.

# top load average: 1.20, 1.07, 0.88

Yedek boyutu: 485M

5- Normal yedek testi. Scriptimizin içeriğini aşağıdaki gibi değiştirelim.

# vi rman_compression_test.sh

echo  “RMAN Backup Start Date :” `date ‘+%d.%m.%Y %H:%M:%S’`

StartTime=$(date +%s)

export NLS_LANG=AMERICAN export NLS_DATE_FORMAT=’DD-MON-YYYY HH24:MI:SS’

rman target / << EOSQL

backup as backupset database;

EOSQL

EndTime=$(date +%s)

DiffTime=$(( $EndTime – $StartTime ))

echo “RMAN Backup Finished.”

echo “Backup End Date :”  `date ‘+%d.%m.%Y %H:%M:%S’`

echo “RMAN Backup Duration :”  $DiffTime

Scriptimizi çalıştıralım.

#. rman_compression_test.sh

RMAN Backup Start Date : 13.03.2012 17:37:51

…..

Recovery Manager complete.

RMAN Backup Finished.

Backup End Date : 13.03.2012 17:42:30

RMAN Backup Duration : 279

Yedek esnasında ortalama load aşağıdaki gibiydi.

# top load average: 2.42, 1.56, 1.17

Yedek boyutu: 4.0G

Sıkıştırma Seviyesi Yedek Boyutu Yedek Süresi
NORMAL 4.0G 279 sn
 BASIC  636M  419 sn
 LOW  797M  189 sn
 MEDIUM  674M  238 sn
HIGH  485M  3129 sn