RMAN Restore Esnasında Karşılaşılan ORA-01180 ve ORA-01110 Hataları

Merhaba,

Canlı veritabanından alınan full veritabanı yedeğini test veritabanına geri dönerken system datafile ‘ı ile ilgili aşağıdaki hata ile karşılaştık. Son control dosyasının restore edildiğinden ve elimizdeki yedeklerin catalog edildiğini kontrol ettikten sonra iki kere daha denedim. Fakat aynı hatayı aldık.

Starting restore at 10-OCT-17
using channel ORA_DISK_1
using channel ORA_DISK_2
using channel ORA_DISK_3
using channel ORA_DISK_4
using channel ORA_DISK_5
using channel ORA_DISK_6
using channel ORA_DISK_7
using channel ORA_DISK_8

creating datafile file number=1 name=/DATA/alfa/datafile/system01.dbf
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: failure of restore command at 10/10/2017 01:08:29
ORA-01180: can not create datafile 1
ORA-01110: data file 1: ‘+DATAC1/ALFA/DATAFILE/system.319.922730217’

Oracle Metalink üzerinde hataları arattığınızda aşağıdaki 2 döküman işinizi çözecektir.

RMAN restore fails with ORA-01180: can not create datafile 1 (Doc ID 1265151.1)
RMAN restore of database fails with ORA-01180: Cannot create datafile 1 (Doc ID 1573040.1)

Bir önceki incarnation numarasına reset yapıp, tekrar restore işlemini deneyelim.

SQL> select INCARNATION#, RESETLOGS_TIME from v$database_incarnation order by RESETLOGS_TIME desc;

INCARNATION# RESETLOGS
———— ———
2 22-MAY-17
1 16-SEP-16

rman target /

RMAN> reset database to incarnation 1;

RMAN> restore database;

FRA alanı ile birlikte backup controlfile kullanılırsa, FRA alanı için implicit crosscheck  işlemi yapılır ve controlfile dosyasındaki tüm bilgiler kataloglanır. Resetlogs işlemi sonrasında oluşan arşiv dosyaları yeni bir incarnation oluşturur. Yeni bir incarnation oluşmasından dolayı önceki incarnation ‘a ait yedekleri yeni incarnation üzerinde dönemezsiniz.

 

Reset işlemi sonrası veritabanımızı başarılı bir şekilde geri dönebildik.

Reset ve restore işlemleri öncesi spfile veya pfile dosyasından FRA parametrelerini silerekte sorunu çözebilirdik. FRA parametreleri yerine  log_archive_dest_1 parametresini arşiv lokasyonu olarak set etmemiz yeterli olacaktır.

Reklamlar

RMAN Veri Kurtarma Yöntemleri

Merhaba,

Bu yazımda  RMAN ile alınan yedekten geri dönme yöntemlerimizi madde madde anlatacağım.

1-   Bütün datafile lar kaybedildiğinde, tüm yedeğin geri dönülmesi için;

SQL> startup mount;
RMAN> restore database;
RMAN> recover database;
SQL> alter database open;

 2-   Bir tablespace kaybedildiğinde, kaybedilen tablespace in geri dönülmesi için;

 SQL> alter tablespace users offline;
RMAN> restore tablespace users;
RMAN> recover tablespace users;
SQL> alter tablespace users online;

Tablespace offline yapılamazsa aşağıdaki yol izlenmelidir.

$ sqlplus “/ as sysdba”
SQL> shutdown abort;
SQL> startup mount;
$ rman target / catalog_user/catalog_user_password@catalogdb
RMAN> restore tablespace users;
RMAN> recover tablespace users;
SQL> alter database open;

3-   Bir datafile kaybedildiğinde, kaybedilen datafile ın geri dönülmesi için;

SQL> alter database datafile '/oracle/oradata/users.dbf' offline;
RMAN> restore datafile '/oracle/oradata/users.dbf'
RMAN> recover datafile '/oracle/oradata/users.dbf'
SQL> alter database datafile '/oracle/oradata/users.dbf' online;

Datafile offline yapılamazsa aşağıdaki yol izlenmelidir.

$ sqlplus “/ as sysdba”
SQL> shutdown abort;
SQL> startup mount;
$ rman target / catalog_user/catalog_user_password@catalogdb
RMAN> restore datafile '/oracle/oradata/users.dbf';
RMAN> recover datafile '/oracle/oradata/users.dbf';
SQL> alter database open;

4-   Controlfile lar kaybedildiğinde, kaybedilen controlfile ın geri dönülmesi için;

$ sqlplus “/ as sysdba”
SQL> shutdown abort;
SQL> startup nomount;
$ rman target / catalog_user/catalog_user_password@catalogdb
RMAN> set dbid = 3970640872;
RMAN> restore controlfile;
SQL> alter database mount;
SQL> alter database open;

Controlfile yedekten geri dönüldükten sonra, veritabanının açılması esnasında aşağıdaki gibi ORA-01589 hatası ile karşılaşılabilir.

ORA-01589: must use RESETLOGS or NORESETLOGS option for database open

Bu durumda aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

SQL> shutdown abort;
SQL> startup mount;
$ rman target / catalog_user/catalog_user_password@catalogdb
RMAN> recover database;
SQL> alter database open resetlogs;
RMAN> reset database;

Veritabanı “resetlogs” ile açıldığı için controlfile daki SCN numarası sıfırlanacaktır. Bu durumda önceki alınan yedekler geçersiz olacaktır. Yeniden full yedek alınması zorunludur.

5-   Özel bir durum gerekebilir. Ve bizden belirli bir zamana dönmemiz istenebilir. Belirli bir zamana dönmek için 3 yöntem mevcuttur. Zamana göre, Arşiv sıra nosuna göre ve SCN (System Change Number) ye göre incomplete recovery (Belirli bir zamana dönme işlemi) yapabiliriz.

            A.   Zamana göre (Time-Based) incomplete recovery;

$ sqlplus "/ as sysdba"
SQL> shutdown abort;
SQL> startup mount;
$ rman target / catalog_user/catalog_user_password@catalogdb
RMAN> restore database until time "to_date('06/05/11 12:0:00','DD/MM/YY HH24:MI:SS')";
RMAN> recover database until time "to_date('06/05/11 12:0:00','DD/MM/YY HH24:MI:SS')";
SQL> alter database open resetlogs;

           B.   Sistem değişiklik numarasına göre (SCN-Based) incomplete recovery;

$ sqlplus "/ as sysdba"
SQL> shutdown abort;
SQL> startup mount;
$ rman target / catalog_user/catalog_user_password@catalogdb
RMAN> restore database until scn 1000;
RMAN> recover database until scn 1000;
SQL> alter database open resetlogs;

             C.   Arşiv dosyası sequence numarasına göre incomplete recovery;

$ sqlplus "/ as sysdba"
SQL> shutdown abort;
SQL> startup mount;
$ rman target / catalog_user/catalog_user_password@catalogdb
RMAN> restore database until sequence 9923;
RMAN> recover database until sequence 9923;
SQL> alter database open resetlogs;

6-   Alınan yedekte arşiv dosyaları varsa ve belirli arşiv dosyalarının geri dönülmesi gerekirse;

$ rman target / catalog_user/catalog_user_password@catalogdb
RMAN> restore ARCHIVELOG FROM TIME 'SYSDATE-1' UNTIL TIME 'SYSDATE';

Ya da

RMAN> restore ARCHIVELOG FROM TIME "to_date('07/11/05 00:00:01','MM/DD/YY HH24:MI:SS')
UNTIL TIME 'SYSDATE';

7-   Herhangi bir datafile ın bir bloğunda corruption oluşursa aşağıdaki gibi bir hata alınır ve ilgili datafile ın ilgili bloğu aşağıdaki gibi kurtarılır.

Hata:

ORA-01578: ORACLE data block corrupted (file # 8, block # 13)

ORA-01110: data file 8: ‘/oracle/oradata/users.dbf’

Kurtarmak için:

$ rman target / catalog_user/catalog_user_password@catalogdb
RMAN>blockrecover datafile 8 block 13;

         Kurtarmak için özel bir backup set verebiliriz;

# backupset den kurtarma
RMAN> BLOCKRECOVER DATAFILE 8 BLOCK 13 DATAFILE 2 BLOCK 19 FROM BACKUPSET;
# image copy den kurtarma
RMAN> BLOCKRECOVER DATAFILE 8 BLOCK 13 DATAFILE 2 BLOCK 19
      FROM DATAFILECOPY;
# "FULL" taglı olan backupset den kurtarma
RMAN> BLOCKRECOVER DATAFILE 8 BLOCK 13 DATAFILE 2 BLOCK 199
       FROM TAG = FULL;

Backup esnasında veya “Backup Validate” komutuyla RMAN bulduğu corrupted blokları V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION viewına yazar. Corrupt olan blok recover edildiğinde RMAN otomatik bu view ı günceller. Geçmişe yönelik tüm corruption listesi V$BACKUP_CORRUPTION ve V$COPY_CORRUPTION viewlarından bakılabilir. Aşağıdaki komut çalıştırıldığında RMAN,  V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION viewında bulunan tüm corrupted blokları recover eder.

RMAN>BLOCKRECOVER CORRUPTION LIST
  RESTORE UNTIL TIME 'SYSDATE-10';

8-   2. veri dosyamızda problem olduğunda, 2. veri dosyamızı “image copy” yedeğe switch etmek için;

RMAN>sql ‘alter database datafile 2 offline’;
RMAN>switch datafile 2 to copy;
RMAN>recover datafile 2;
RMAN>sql ‘alter database datafile 2 online’;

Sağlam yedekli, problemsiz veritabanlarınız olması dileğiyle 🙂 …

Talip Hakan Öztürk